ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS – ÉRTÉKELÉS

Az iskolai tanév hasonlít az emberi élethez. Friss erőkkel, nagy kíváncsisággal kezdjük el, aztán tudatosan dolgozunk, alkotunk, alakítjuk kapcsolatainkat, terveket szövünk, és megvalósítjuk őket. Olykor kudarcok is érnek, megtanuljuk elfogadni őket, és tanulni belőlük. Van, amikor meg kell állnunk, magunkba kell szállnunk, és meg kell változtatnunk hozzáállásunkat az iskolához és társainkhoz, akikkel együtt élünk, tanulunk. Mindezt ünnepek és kis vakációk szövik át, amelyek előképei az év végi nagyvakációnak, a nagy szabadságnak és ragyogó nyárnak. Akárcsak az emberi élet a kezdettől a végéig. Ez évi utunk végére érve most még egyszer visszatekintünk, mielőtt vakációra távoznánk. Mit viszünk magunkkal? Milyen tudást, milyen tapasztalatokat? Mit adott nekünk a hit ebben az évben? Mit köszönhetünk meg a jó Istennek? Az alábbi feladatok ebben segítenek minket.

Visszatekintő kérdések és feladatok

1. Foglald össze írásban azokat a számodra fontos gondolatokat, belátásokat és indíttatásokat, amelyeket az év során a hittanórákon szereztél!

2. Készíts egyoldalas összefoglaló kronológiát az év során tanult egyháztörténeti fejezetek fontosabb eseményeiről! Társítsd a hozzájuk kapcsolódó személyiségek arcképeit!

3. Írj fogalmazást, amelyben összefüggést teremtesz a következő témák között: bűnbánat, megtérés, megváltás, tiszta szív!

4. Foglald össze, mit tudtál meg a túlvilágról és az örök életről ebben az évben!

5. Válassz ki egy személyiséget, akinek az alakja megragadott az egyháztörténelem megismerése során! Írd le, mit tanultál tőle!

Csoportmunka

1. Készítsetek összefoglaló képes kiállítást osztálytermetekben az egyház történetéről!

2. Csoportokban jegyzeteljétek ki a tanult leckékből azokat a tanulságokat, amelyeket az egyháztörténet hordoz számunkra, világi keresztények számára! Mutassátok be munkátok eredményét!

3. Készítsetek elő közös év végi hálaadó ifjúsági szentmisét! A szentmisére való előkészületként tartsatok rövid, egész évre visszatekintő bűnbánati liturgiát, amelyet ti terveztek és tartotok meg közösen hitoktatótokkal és plébánosotokkal! Használjátok fel az év során az Eucharisztiáról és a kiengesztelődés szentségéről szerzett ismereteiteket!

4. Kisebb csoportokban foglaljátok össze az év során megismerteket a következő témacsoportokról beszélgetve: teremtés-gondviselés, megtérés-bűnbocsánat, karácsony, húsvét, pünkösd!

Látkép a Szellő tetőről

999

Római katolikus vallás

Évközi idő