Jó gyakorlatok

Naponta imádkozom a hit kegyelméért magam és mások számára.

Gyakran járulok szentségekhez, hogy az általuk közvetített kegyelem által folyamatosan erősödjek a hitben és a jó cselekedetekben.

Önzetlen szeretetcselekedetekkel teszek tanúságot keresztény hitemről a jó Istent még nem megtalált társaim előtt is.

Művészi szép

Händel: Messiás (oratórium)

Georg Friedrich Händel német származású barokk zeneszerző volt, 1685 és 1759 között élt. Élete nagy részét Angliában töltötte. Édesapja jogi pályára szánta, de ő a zene iránt érdeklődött, és titokban zenélt. Aztán mindkét irányba képezte magát. 1702-ben már kántorkodott egy kálvinista templomban, majd az opera világa Hamburgba, később Olaszországba vonzotta. Végül mégis Londonban telepedett le, ahol hercegi zeneigazgató lett. Sikeres és Európa-szerte egyre elismertebb zeneszerző és előadó volt, mígnem 1737-ben agyvérzést kapott. Felépülése után, mivel operabemutatói már nem voltak sikeresek, zenekart, szólóénekeseket és kórust is foglalkoztató, bibliai tárgyú drámai kompozíciókat, úgynevezett oratóriumokat kezdett írni. 1741-ben Írország kormányzója Dublinba hívta egy koncertsorozatra a helyi kórház és más jótékonysági intézmények javára. Händel 1741. augusztus végétől szeptember közepéig (mindössze 24 nap alatt) erre a meghívásra írta meg a Messiás című oratóriumát. A szövegkönyvet Charles Jennens angol költő segítségével válogatta össze a Biblia különböző szövegeiből. A mű három részből, ezenbelül 52 tételből áll: az első rész a Krisztus előtti idők és a Megváltó születésének a leírása, a második a passiótörténet, a feltámadás és az evangélium terjedésének bemutatása, a harmadik rész pedig a megváltás ténye feletti elmélkedés. A második rész nagy zárókórusa a Halleluja című dicsőítő ének. Ennek pontos bibliai szövegei: „Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! (Jelenések Könyve 19, 6)/ A mi Urunké és az Ő Krisztusáé lett ennek a világnak az uralma, és uralkodni fog örökkön örökké! (Jel 11, 15)/ Királyok királya és uralkodók Ura! (Jel 19, 16) Alleluja!” Erről a kórusról ezt mondta Händel: „Azt hittem, a mennyországot látom, és benne magát a nagy Istent.”

A Messiás nem Krisztus életét meséli el, a liturgiához sincs közvetlen köze, inkább hitvallásként értelmezhető. Händel életében kizárólag jótékonysági céllal adták elő. Händel élete vége felé szembetegségben szenvedett, majd megvakult. A westminsteri apátságban található sírjára a Halleluja kórus utáni első szopránária bevezető sorát vésték: „Tudom, hogy megváltóm él”.

A taizéi Roger testvér imája

Jézus Krisztus, minden szeretet Szeretete!

Te mindig bennem élsz, még ha nem is tudok róla.

Te akkor is velem voltál, amikor megfeledkeztem rólad.

Szívemnek szívében rejtőztél, de máshol kerestelek.

Még ha távol is maradok Tőled, Te mégis vársz rám.

És egyszer eljön a nap, mikor így szólhatok hozzád:

Föltámadt Krisztus, Te vagy az életem!

Krisztus, hozzád tartozom;

Krisztus, a tied vagyok!

Ének: Feltámadt már dicsőségben – DU 105

Feltámadt Jézus-szobor a csíksomlyói kegytemplomban

Imasarok

999

Római katolikus vallás

Húsvéti idő