Kérdés: Megtörténik, hogy nagyon távolinak érzem Istent, sőt a biztosnak tartott hitem is meginog. Mit tehetek ezek ellen?

Talán sokszor éppen az a legnagyobb akadálya mindennek, hogy „tenni” akarunk, és nem csak „lenni”. Tetteink sokféle hangulatból, érzésből születhetnek, amelyek, meglehet, nem segítik a szív csendjébe való visszahúzódást. A jó Isten pedig elsődlegesen ebben a csendben érinthető meg. Ő változatlanul ott vár bennünket. Nem a cselekvésre, hanem mindenekelőtt a nyitott szívű jelenlétre van szükség. Ezzel együtt a lelki irodalom úgynevezett „lelki szárazságot” is említ, mint a lelki életben való előrehaladás lehetséges kísérőjét. Bármi is legyen az oka annak, hogy Istent távolabbinak érezzük lelkünktől, jó, ha ilyenkor nem pótcselekvéseket választunk, hanem próbálunk többet pihenni, szép zenét hallgatni, a hozzánk legközelebb állókkal mély beszélgetéseket folytatni, és az ő imájukat is kérni. Lassan újra vissza fog térni a fény a lelkünkbe. A sötét után pedig még jobban el fog kápráztatni.

Egyéni munka

1. Keresd, és másold ki a leckéből azt az öt mondatot, amelyik jobban megérintett! Mindegyik mellé írj rövid indoklást is!

2. Vegyél részt a nagyheti szertartásokon, és figyeld meg, melyik hat rád jobban! Az írás vagy valamilyen művészi eszköz segítségével fejezd ki, és mutasd be társaidnak benyomásaidat, érzéseidet!

3. Anthony de Mello fenti történetét alapul véve írj fogalmazást Jelen vagyok számára címmel!

Csoportmunka

1. Alakítsatok ki három csoportot, és mindegyik dolgozzon fel egyet Jézus húsvétvasárnapi jelenései közül (pl. Jn 20, 11–18; Lk 24, 13–35; Lk 24, 36–49)! Mozaikcsoportokban osszátok meg egymással ismereteiteket, majd mindegyik csoport válasszon egy szereplőt a történetekből, és az ő nézőpontjából fogalmazzon egy naplóbejegyzést, internetes tudósítást vagy baráti levelet! Az írás mentén készítsetek elő, és mutassatok be egy rövid jelenetet! Használhatjátok a leckében található festményeket is.

2. Olvassátok el Tamás és a feltámadt Jézus találkozásának történetét (Jn 20, 24–29), és folytassatok kis csoportos beszélgetést a következő kérdések mentén: 1. Melyek azok a gátak, amelyek akadályozzák a Jézussal való igazi találkozásomat? 2. Miként tudok átlépni ezeken az akadályokon? 3. Mi segíthet mindig megmaradni az ő szeretetében?

Portfólióba

1. Keress információkat a leckében található festményekről, és készíts írásos, képes bemutatót róluk!

2. Válassz ki egyet a három festmény közül, és írj fogalmazást valamelyik szereplője szemszögéből Tudom, kiben hiszek címmel!

3. Keresd ki az interneten Händel Messiásának szövegét, és azt követve hallgasd meg a zeneművet! Készíts vetített képes bemutatót az oratórium valamelyik részének felhasználásával!

4. Készíts egy fényképet, és szerkessz szép kollázst húsvéti ajándékként a fotó és a lecke végén található ima felhasználásával!

A feltámadás örömhírét hirdető húsvéti lovas határkerülésre készülődve Székelyudvarhelyen

999

Római katolikus vallás

Húsvéti idő