A KATOLIKUS MEGÚJULÁS KORA: NÉRI SZENT FÜLÖP. A MISSZIÓK

Történelmi távlat

A reformáció és a katolikus megújulás kora az egész világban nagy változások kora is volt egyben. Az 1400-as évek végén kezdődő földrajzi felfedezések új területeket nyitottak a katolikus hittérítés számára. A missziós lendület újra életre kapott az egyházban. A reformáció utáni katolikus megújulást a trienti zsinat szabályozta, választ adva a reformációt kiváltó okokra. Ám puszta szabályokkal sosem lehet új életet teremteni. Nagy szentek, egyházat és keresztény életet belülről megújító, a világot átalakító egyéniségek nevei jelzik a megújuló egyház belső és külső missziójának útját.

 

Néri Szent Fülöp (1515–1595) – mindenki barátja és gyógyítója

Amikor a húszéves Fülöp, a Pippo buono, ahogyan tiszta kisugárzása és kedvessége miatt szülővárosában, Firenzében nevezték, Rómába érkezett, az örök város állapotai csüggesztőek voltak. Az utakon rablók és tolvajok settenkedtek éjszaka, a város lakói pedig messze álltak a keresztény erényektől. Fülöp hamarosan teljes lényével a város megjobbításának szentelte magát. Derűs, vidám természetű fiatalember volt, akit a jó Isten kiváló humorérzékkel áldott meg. Közvetlenségével könnyen teremtett kapcsolatokat. A mindennapi élet gondjairól kezdeményezett beszélgetéseket utcán, hogy a végén föltegye kérdését mindenkinek:  ,,Mikor szedjük össze végre bátorságunkat, hogy elkezdjünk valami jót tenni? Nem késlekedhetünk vele, mert a halál sem késlekedik!” Éjszakáit templomokban és a római katakombák romjai között töltötte, mély imádságba merülve. Teológiai tanulmányokat is folytatott, azonban egyelőre nem szenteltette pappá magát. Maga köré gyűjtötte azokat a világiakat, akik a Rómába özönlő zarándokok vendéglátásával és testi-lelki gondozásával szerettek volna foglalkozni.

Róma lassan változni kezdett. Fülöpnek pap kisegítői is akadtak már. Gyóntatója győzte meg, hogy 36 évesen szenteltesse magát pappá. Papként sokkal hatékonyabban tudott segíteni, és mélységesen vonzotta az Eucharisztia titka is, amelynek bemutatásakor gyakran esett elragadtatásba. Ám régi munkáját papként is tovább folytatta. Egész Róma hozzá jött gyónni, megszabadulni lelki terheitől. A fiatalokat és a papokat maga köré gyűjtötte, délutánonként lelki olvasmányokat olvastak, beszélgettek és imádkoztak, vagy épp kirándultak, esetleg zarándoklatokat szerveztek a környéken. Hamarosan barátja lett a pápa, Loyolai Szent Ignác és a híres bíboros, Borromeo Szent Károly is. Mikor már olyan sokan voltak, hogy nem fértek a terembe, ahol délutáni foglalkozásaikat tartották, a San Girolamo templom főhajója fölé nagy termet építettek, az Oratóriumot, és Fülöp a pápa engedélyével Oratoriánus Kongregáció néven szerzetesrenddé szervezte követőit. 1595-ben bekövetkezett halálakor egy más Rómát hagyott maga mögött. Fülöp életének üzenete egyértelmű: ha én újulok meg, és engedem, hogy Krisztus éljen bennem, megújul közvetlen környezetem és egyházi közösségem is. A megújulás mindig velem kezdődik.

Taníts jóra, okosságra, tudományra, mert hiszek parancsaidban. Zsolt 119, 66

Sebastiano Conca: A Szűzanya megjelenik Néri Szent Fülöpnek

999

Római katolikus vallás

Nagyböjti idő