Összefoglalás – értékelés

Megtettünk egy újabb útszakaszt hitünk megismerésében és begyakorlásában. A hívő ember műveltségéhez és életgyakorlatához hozzátartozik az, hogy megismeri egyháza történetét, annak fő folyamatait és azokat az egyéniségeket, amelyek e hit formálódását az évszázadok során meghatározták. A keresztények a világban élnek, emiatt jó, ha kiismerik magukat abban, hogyan találta meg az egyház önmagát, szerepét és küldetését a különböző történelmi időszakokban. Fontos üzenetet tartalmaz ez a mai életünk, világban való helykeresésünk számára is. A mögöttünk álló fejezetben találkoztunk azzal, ahogyan a kereszténység a korai középkorban formálta az emberiség történetét, népünk történetét. A nagyböjti időszak kezdetére való tekintettel megismerkedtünk azzal is, hogyan hívja és fogadja vissza az egyház azokat az embereket, akik rápillantva saját életükre szeretnék azt a jó Isten irányába terelni, miután eltávolodtak tőle. Az alábbi feladatok segítenek abban, hogy elmélyítsük a hittel kapcsolatos tapasztalatot, amelyet ebben a szakaszban szereztünk.

Visszatekintő kérdések és feladatok

1. Tekintsd át a fejezet első két leckéjét! Készíts általános jellemzést arról, milyen helyzettel kellett szembenéznie az egyháznak a korai középkorban! Írd le, hogyan viszonyult az egyház ehhez a helyzethez!

2. Írj fogalmazást Hittérítő voltam a barbárok között címmel! Gyűjts hozzá anyagot a germán, szláv és magyar ősvallásokról!

3. Írj imát a keresztények egységéért!

Csoportmunka

1. Jelenítsétek meg csoportokban némajátékkal vagy jelenetben az egyháztörténeti tárgyú leckék egy-egy jelenetét (pl. Attila és Leó pápa találkozása, Szent István megkoronázása)!

2. Beszéljétek meg csoportokban a Jó gyakorlatok  rovattal kapcsolatos tapasztalataitokat!

999

Római katolikus vallás

Évközi idő