Jó gyakorlatok

Élek a kiengesztelődés szentségével valahányszor súlyosabb bűn terheli a lelkem.

A húsvéti időben szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járulok.

Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam.

Mindig szem előtt tartom, hogy Isten a bűnt utasítja el, és nem az embert, és nem ítélkezem mások fölött.

Művészi szép

El Greco: A bűnbánó Mária Magdolna (1580–85)

Mária Magdolna alakja a bűnbánat és Jézushoz való hűség egyik legerőteljesebb megtestesítője a Szentírásban. Nevét több helyen is említik az evangéliumok. Jézus legközelebbi női követői közé tartozott, ott állt keresztje alatt, amikor tanítványai többsége elmenekült, vagy megtagadta a Mestert. A képzőművészet történetében a bűnbánat és megtisztulás, a feltámadott Jézusról való tanúságtétel jelképes alakjaként jelenik meg. Mária Magdolna bűnbánatának egyik legerőteljesebb ábrázolása Doménikos Theotokópoulos (1541–1614), művésznevén El Greco itt látható festménye. El Grecót hosszú időn keresztül foglalkoztatta Mária Magdolna alakja. Hét változatban is megfestette. Az itt bemutatott alkotás erejét a fény és sötétség ellentéte, Mária Magdolna alakja és arca, valamint az ég és föld képen ábrázolt viszonya adja. Mária Magdolna alakja a kor festészetének megfelelő módszerrel, kissé elnyújtva, torzítottan, aránytalanul áll előttünk. Mintegy az ég irányába nyújtózik, pontosabban az ég egy bizonyos pontja felé mutat mind a tekintete, mind az alakja. Az alak fényessége erősen ellentétez a háttér sötétségével. Az alak mellett álló tégely a bibliai jelentre utal, amely során a bűnös asszony drága olajjal kente meg Jézus fejét, könnyeivel öntözte lábát, és dús hajával törölte meg azt. A koponya az élet rövidségére és törékenységére utal, arra, hogy ajándék minden pillanat, a megtérés lehetőségét meg kell ragadni. Az ég és föld viszonya is erős üzenetet hordoz. Mária Magdolna alakja az ég egy olyan pontja felé vezeti a tekintetet, amelyen az megnyílik, és fény tör be a világba. A bűnbánó nő alakjának ez a fény kölcsönöz világosságot hirdetve: a megbocsátás megtörtént.

Ima gyónás után

Rád hagyatkozom,

tedd velem azt,

ami neked tetszik.

Bármit teszel is velem,

megköszönöm.

Kész vagyok mindenre,

elfogadok mindent,

csak akaratod teljesedjék bennem.

Semmi mást nem óhajtok, Istenem!

Kezedbe ajánlom lelkemet,

neked adom, Istenem

szívem egész szeretetével,

mert szeretlek Téged,

és a szeretet sürget,

hogy egészen Neked

adjam magam, hogy fenntartás

nélkül kezedbe helyezzem életemet,

határtalan bizalommal, mert

Te vagy az én Atyám!

Ének: Előtted, Jézusom– DU 207

Imasarok

999

Római katolikus vallás

Évközi idő