Összefoglalás – értékelés

Tankönyvünk második fejezetében az adventi és karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódtunk. Mivel karácsony előtt a legrövidebbek a nappalok és leghosszabbak az éjszakák, ebben az időszakban a fény szerepe és fontossága hangsúlyosabbá válik számunkra. Itt érezzük át igazán, mit jelent életünkben a világosság. Különösen szép, hogy egyházunk ilyenkor ünnepeli Jézus születését. Így talán jobban átérezzük, hogy lelkünknek is szüksége van fényre, és ilyen indíttatásból szépen elő tudjuk azt készíteni az oda születő Világ Világossága számára. Ezt az előkészületet segítették az ószövetségi Izajás próféta jövendöléséről vagy az újszövetség nagy apostolának, Szent Pálnak új emberré válásáról tanultak. Tiszta szívűnek és a jó Isten felé mindig nyitottnak lenni tanítottak a többi leckék is. Jézusra irányultságunk nem zárul le karácsony elmúltával, hanem minden időben tart – ehhez adtak erősítést a kinyilatkoztatásról és a vízkeresztről tanultak. Megtanultuk, hogy a mennyei Atya soha nem fordul el tőlünk, hát hagyjuk mindig egészen nyitva szívünket az Ő Fiának fénye és szeretete számára!

Visszatekintő kérdések és feladatok

1. Lapozd át a könyv eddig megismert leckéit, és készíts összeállítást azokból a mondatokból, amelyek jobban megérintették lelkedet! Írj indoklást is hozzájuk!

2. Nézd meg (újra) a Művészi szép rovatban ajánlott filmeket, és készíts ajánlót azokról!

3. Írj villámkártyákat a fejezet egyik leckéjéhez, majd azok alapján ismételj padszomszédoddal!

4. A Jó gyakorlatok alapján foglald össze azokat a jótetteket, amelyeket most tartasz a legfontosabbnak lelked számára! Ültesd is gyakorlatba őket!

Csoportmunka

1. Csoportokban ismerkedjetek tovább az Istenszülő a Jel ikonnal, valamint Marc Chagall Mózes és az égő csipkebokor és Joachim Patinir Jézus megkeresztelkedése című festményével, és ezek segítségével foglaljátok össze az adott leckékben tanultakat! A szakértői csoportokat később mozaikcsoportokká alakítsátok át!

2. Készítsetek elő és mutassatok be külön csoportokban a mai életből vett rövid jeleneteket Út a sötétből a fényre, Régi emberből új ember, Megtisztított szív, Életre szóló találkozás címmel! Háttéranyagnak használjátok a fejezet leckéit!

999

Római katolikus vallás

Karácsonyi idő