3. Gyűjts állatokat és növényeket Jézus példabeszédeiből, és írd le, miként használja őket hasonlataiban! Mit árul el ez Jézusról?

4. Írj levelet egy volt farizeus barátodnak Szent Pál nevében a következő címmel: Damaszkusz után!

5. Nézd meg A misszió című filmet! Készíts plakátot vagy képkollázst arról, mi mindent kellene a mai embernek fölcipelnie a hegyen, ha megtérne!

6. Nézz utána, mikor van pálforduló ünnepe! Írd le, milyen néphagyományok kapcsolódnak hozzá!

Jó gyakorlatok

Gyakran olvasok Jézusról a Szentírásból, és figyelem, hogyan viszonyult emberhez, állathoz, növényhez.

Jó példámmal igyekszem másokon változtatni.

Naponta megvizsgálom tetteimet: melyek álltak közel Jézus gondolkodásmódjához, és melyek nem.

Imában kérem Jézustól, hogy minden helyzetben olyan döntéseket tudjak hozni, amelyek közelebb visznek hozzá.

Művészi szép

A misszió

150 perces brit–francia művészfilm, magyar hanggal

A Robert Bolt által írt, és Roland Joffé által 1985-ben rendezett film egy jezsuita misszionárius és egy megtérő rabszolgavadász zsoldoskatona történetét mutatja be. A cselekmény a 18. században, a dél-amerikai Paraguayban zajlik, ahol a jezsuiták az őserdőben élő guarani indiánok megtérítésén munkálkodnak. Az indiánok számára telepeket, úgynevezett redukciókat hoznak létre, ahol térítik, és keresztény lelkületre nevelik őket. A Portugál Királyság azonban ellenségesen tekint a jezsuita rendre, és a rend teljes felszámolására törekszik. A történet másik szálát Rodrigo de Mendoza (Robert De Niro) kapitány erőszakos élete, testvérgyilkossága és megrázó megtérése képezi. Megrendítő, amint a megtért és jezsuita novíciussá vált katona a meredek sziklán fölcipeli saját, több mint negyven kilót nyomó páncélzatát, majd fentről a szakadékba engedi, annak jeléül, hogy a régi ember meghalt, és megszületett az új teremtmény. Gabriel atyával (Jeremy Irons) együtt indulnak a rengetegbe. Később a fegyvereket mindenestől megtagadó katonára hárul a nehéz feladat, hogy a támadó portugál hadsereggel szemben megvédje a kiszolgáltatott indiánokat és a keresztény hittérítés e szép és szelíd vívmányát az őserdőben.

Mendoza kapitány a filmből – a felszabadulás pillanata

Willi Lambert imája

 

Istenem, nyisd meg szemeimet,

Tágítsd ki pillantásomat és

érdeklődésemet,

hogy megláthassam azt,

amit még nem ismertem fel.

 

Istenem, nyisd meg füleim,

tedd élessé és figyelmessé hallásomat,

hogy meg tudjam hallani azt,

amit még nem értek.

 

Istenem, adj nekem

nemes szívet,

amely rábízza magát igédre és hűségedre,

és bátor megtenni,

amit eddig nem tett meg.

 

Istenem, jól tudom, hogy csak akkor élek,

ha a te hívásodnak engedve

hagyom, hogy megváltoztass.

Ének: Pálforduló ünnepnapján – DU 263

Imasarok

999

Római katolikus vallás

Adventi idő