Út a Szentíráshoz

Jézus fenti kijelentését a legjobban talán Szent Pál megtérése példázza. Saul üldözte a keresztényeket, mert úgy gondolta, Istenről csak úgy helyes gondolkodni, ahogyan ő és farizeus társai tették. Vakbuzgóságában börtönbe vetette volna őket, sőt a halálos ítéletekkel sem szegült szembe. István diakónus vértanúhalálánál ő volt az egyik tanú. Saul tettei vérlázítóan hatnak ma is ránk. Ám Jézus Krisztus, az Úr, más szemmel nézi az embert, mint mi. Ő csak egy kétségbeesetten kínlódó embert látott, aki attól félt, hogy ha véletlenül egy makulányi igaza is van a keresztényeknek, összeomlik az, amiben ő hisz. A buzgó, erőtől duzzadó, lendületes embert látta, aki szó szerint képes a világ végéig menni azért, amiről meggyőződött. Azt az embert látja, aki sokat tanult Istenről, de sohasem találkozott vele tapasztalatban. És itt érinti meg Sault a legérzékenyebb pontján. Ő, az ellenség, megmutatja neki magát. Megengedi, hogy Saul találkozzék hatalmas, mindent meghaladó, mégis szelíd és megértő lényével. Saul összeomlik: enged ennek a megbocsátó, szelíd erőnek, Pállá lesz. Önmagává, vagyis azzá, akinek Isten mindig is szánta.

Ébredj tudatára!

A tanítványnak, aki állandóan panaszkodott másokra, azt mondta a Mester:

– Ha békét akarsz, keresd a változást magadban, ne másokban. Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal, mint szőnyeggel borítani az egész földet.

(Anthony de Mello: A csend szava)

A megtérés kezdete a magunkba szállás

Egyéni munka

1. Írj fogalmazást a következő címmel: Saulból Pál lesz! Vedd figyelembe a leckét alkotáskor!

2. Mi a véleményed, miért kell magunknak változnunk az Ébredj tudatára! mestere szerint? Írj példákat olyan esetekre, amikor szerinted ez szükséges, és olyanokra is, amikor nem!

3. Vázold, mit tartasz a megtérés legfontosabb mozzanatainak!

Csoportmunka

1. Csoportokban olvassátok el a következő evangéliumi történeteket: Jézus és a házasságtörő asszony (Jn 8, 1–11); A tékozló fiú (Lk 15, 11–32); Az elveszett juh (Mt 18, 11–14); Az elveszett drachma (Lk 15, 8–10)! Beszéljétek meg, hogyan viszonyul Jézus a bűnös emberhez!

2. Olvassátok el Szent Pál megtérésének történetét az Apostolok Cselekedeteiből (Csel 7, 54–8, 3; 9, 1–31)! Osszátok fel több részre a következő címszavak mentén: István diakónus megkövezése, keresztényüldözés, Damaszkusz kapuinál, Saul megkeresztelése, Saul fellép a keresztény hit védelmében! Játsszátok el pantomimmel, és beszéljétek meg az ábrázolt érzelmeket!

Portfólióba

1. Keress megtérőket a 20. századból, és mutasd be életüket!

2. Írj rövid tanulmányt egy növényről, virágról Ami a szemnek láthatatlan címmel! Járj utána, milyen „láthatatlan” biológiai, kémiai oka van a növény szépségének: virága színének, alakjának, nagyságának stb.!

999

Római katolikus vallás

Adventi idő