Pál megkapó módon fejezi ki leveleiben, amit így megélt: a megtért ember él, de már nem ő él, hanem Krisztus él benne. Krisztussal keresztre feszítették, és feltámadt az új életre (Gal 2, 20). Meghalt a bűnnek, és feltámadt az új életre (Róm 6, 11). Levetkőzte a régi embert, és felöltözött az újba (Ef 4, 22–24).

Sőt, Pál apostol több levelében is új teremtményről beszél (2Kor 5, 17): a feltámadott Jézussal való találkozás újrateremtette őt. Csak az nevezhető megtért embernek tehát, aki találkozik Jézussal, felismeri és átérzi szerető jóságát, megbocsátását, irgalmát minden élőlény iránt, és engedi, hogy élete olyan legyen, mint a Jézusé. A keresztény hagyomány Krisztus követésének nevezi ezt.

 

A megtérés: Isten ígérete

Isten mindenkinek megígérte azt, hogy megadja a megtérés lehetőségét. Ezt nem lehet saját teljesítményből, erőlködésből elérni. Ez kegyelem. Bármennyire is erőlködünk, hogy jók legyünk, ettől még csak Saullá válunk, nem Pál apostollá.

Ám a Jézussal való találkozást és életünk megváltozását elő lehet készíteni. Mivel? Azzal, hogy nyitott szemmel olvassuk az evangéliumokat. Figyeljük nemcsak azt, amit Jézus tesz, hanem azt a lelkületet, megértést, érzékenységet, amellyel Jézus az Atyához, az emberekhez és a természethez fordul. Mindennapjainkban megpróbáljuk életre váltani az olvasottakat. Azaz engedjük, hogy életünkben, kapcsolatainkban egyre inkább hasonlóvá legyünk Jézushoz. Ám imádkoznunk is kell ezért. A leghasznosabb mindennap leülni, és megvizsgálni a nap eseményeit. Milyen döntéseim álltak közel Jézus magatartásához, és milyen döntéseim távolítottak el tőle? Megköszönni azt, amit megértettem és megvalósítottam, és bocsánatot kérni azért, amit nem az ő lelkületével tettem. Kérni őt, hogy legközelebb idejében felismerjem, hogyan viszonyulna és cselekedne ő. Nem utolsósorban pedig élünk a szentségekkel: a kiengesztelődés szentségével és az Eucharisztiával, ezek segítenek nekünk a „pályán maradni”, és Jézussal együtt haladni rajta.

Az életre váltott evangélium és a személyes ima Jézushoz végül megnyitja a lelket a feltámadott Jézus jelenlétének megtapasztalására.

A megtérés új fénybe helyezi az életet

Tudod-e?

Damaszkusz a szír-palesztin térség egyik legfontosabb városa volt az ókorban. Az első városok egyike, amelybe az őskereszténység Jeruzsálemből eljutott. Pál apostolt itt keresztelte meg Ananiás. Ma Szíria fővárosa.

 

Új teremtmény – Szent Pál a megváltott embert új teremtménynek nevezi leveleiben. Az Ef 4, 24-ben az új embert nevezi új teremtménynek Pál apostol. Az elnevezés azt jelzi, hogy az ember megtérése, megújulása nem saját teljesítményének, jóra törekvésének az eredménye.

Neked szól

Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Jn 3, 17

999

Római katolikus vallás

Adventi idő