Kérdés: A Miatyánkban így imádkozunk: „legyen meg a te akaratod”, így Isten akaratát a mienk elé helyezzük. Akkor hol van a mi szabad akaratunk?

Az embert a jó Isten a szeretetre teremtette, ezért ez az ember igazi lételeme, és hivatása ebben teljesedhet be. A szerető Isten csak szeretetből teremtett, és így nem ajándékozhatott volna meg mással, mint szabad akarattal. A szeretet ugyanis nem korlátozhat. Bármilyen döntéseket hozhatunk tehát életünk folyamán, olyanokat is, amelyek nem a szeretet útján vezetnek. A jó Isten viszont csak ezen az úton tud vezetni, másra ő nem képes. Az ő akarata – amit a teremtésben is kinyilvánított – azonos önmaga szeretetlényegével. És azonos azzal, ami a mi lételemünk is. Amikor a jó Isten akaratának teljesülését kérjük, akkor az ő fényét és szeretetét kérjük. Igaz, bármit választhatunk, de boldoggá csak abban válhatunk, amire teremtettünk.

Egyéni munka

1. Keress, és másolj ki négy, a jó Isten gondviseléséről szóló zsoltárrészletet! Melyiket tudod leginkább a te életedre alkalmazni? Írj fogalmazást erről!

2. Nézd meg a Napfivér, Holdnővér című filmet, és jegyezd fel, hány alkalommal és milyen körülmények között dicsőíti Assisi Szent Ferenc a jó Isten gondviselő jóságát!

Csoportmunka

1. Egyéni munkában olvassátok el a 139. zsoltárt, és jelöljétek meg azt a részt benne, amelyik különösen megérintett benneteket! Csoportban osszátok meg egymással az indoklást is tartalmazó gondolataitokat! Az egyik kép köré építsetek szép jelenetet, és mutassátok be társaitoknak!

2. Osszátok meg egymással, milyen helyzetekben tapasztaltátok/tapasztaljátok meg leginkább a jó Isten gondviselését! Mindnyájatok történeteit foglaljátok közösen írt hálaadó-dicsőítő imába, amit olvassatok fel a közös imádkozás alkalmával!

Portfólióba

1. Keresd ki, az egyházi év melyik részében járunk, és olvasd el a heti szentmisék evangéliumi részeit!

A leginkább megszólítókból készíts szép könyvjelzőt! Hallgasd meg a hétre javasolt éneket, és tanuld meg azt!

2. Olvasd el a Neked szól és az Út a Szentíráshoz részeket, és írj fogalmazást Azért vagyok szép, mert valaki előbb szeretett engem címmel!

3. Készíts képes leírást a barcelonai Szent Család-templomról A gondviselés temploma címmel!

4. A Napfivér, Holdnővér film alapján írj fogalmazást Példaképem, Szent Ferenc címmel!

Jó gyakorlatok

Reggel a jó Isten gondviselésére bízom magamat és szeretteimet, este pedig mindenért hálát adok.

Kerülöm az aggodalmaskodást, helyette a jó Isten békéjének és szeretetének befogadására nyitom meg szívemet.

Nagysomlyó-hegy

999

Római katolikus vallás

Évközi idő