Tudod-e?

• A hegyi beszéd az első Jézus öt nagyobb beszéde közül az evangéliumban. Máté evangéliuma 5–7. fejezetében található, és tulajdonképpen egy beszédgyűjtemény. Ebben találjuk az evangéliumi szemlélet és az evangéliumi erkölcs foglalatát. Rövidített változata Lukács evangélistánál is fellelhető (Lk 6, 20–49).

 

• A gondviselésről azt tanítja egyházunk, hogy az Isten tudatos, tervszerű tevékenysége, amellyel a teremtett világot és benne az embert az általa meghatározott természetfölötti cél felé vezeti. Isten azt adja meg, amire az örök üdvösséghez van szükségünk. Az isteni gondviselés a teremtmények cselekvése által is működik. Megadja az embereknek, hogy szabadon működjenek együtt az ő tervével.

Ébredj tudatára!

Természet

Az előadó azt fejtegette, hogy a modern világban a fegyverkezésre költött összegnek csak egy kis töredéke is megoldhatná az egész emberiség anyagi gondjait. Az előadás után persze a tanítványok feltették a logikus kérdést:

– De miért ilyen ostobák az emberek?

– Azért – mondta a Mester ünnepélyesen –, mert az emberek megtanultak nyomtatott könyveket olvasni, de elfelejtették, hogyan kell olvasni a nem nyomtatottakat.

– Mondj egy példát ez utóbbira!

De a Mester nem szólt semmit. Később a tanítványok kérdésére így felelt:

– A madarak dalai, a méhek zümmögése mind az Igazságot harsogják. A füvek és a virágok mind az Urat mutatják. Hallgassatok és nézzetek, mert így kell a nem nyomtatott könyveket olvasni!

(Anthony de Mello: A csend szava)

Neked szól

Szeressünk tehát, mert Isten előbb szeretett minket. 1Ján 4, 19

Út a Szentíráshoz

Ez a gondolat látszólag nem kapcsolódik a gondviseléshez. Itt mintha másról lenne szó. Pedig nem. Ebben az „előbb szeretésben” benne van az, hogy a jó Isten szeretete alapoz meg és tart össze mindent ezen a Földön. Az nem lehetséges, hogy megteremti és magára hagyja teremtményét. Jelen van minden létezőben – és folyamatosan simogat, óv és szeret. Ha meg akarjuk tanulni, miként szeressünk másokat, ahhoz előbb meg kell éreznünk azt, hogy ő milyen nagyon szeret bennünket. Miután megtapasztaljuk ezt a feltétel nélküli szeretetet, akkor fogunk tudni mi is igazán szeretni. Sokkal elfogadóbbak, türelmesebbek, nyugodtabbak, segítőkészebbek leszünk másokkal, és sokkal könnyebben fogunk megbocsátani. Aki nem tud ilyen lenni, az nem érzi jól magát a bőrében. Talán azért, mert nem érezte még igazán, hogy őt végtelenül szeretik. Talán azért, mert megsebzett másokat. Talán azért, mert sebeket kapott, és azoktól fáj a lelke. Az ilyesmi is életünk része. Ezek a dolgok magunk felé fordítanak, és saját magunkba zárnak. Ilyenkor a jó Isten szeretetét, bár az ugyanúgy ott van, nem engedjük be a szívünkbe. Éppen az ilyen helyzetektől való szabadulásért is adta nekünk Jézus Krisztus a kiengesztelődés és az Eucharisztia szentségét. Éljünk ezekkel, és hagyjuk, hogy általuk szeressen bennünket a csak szeretni tudó, gondviselő Isten.

999

Római katolikus vallás

Évközi idő