Ébredj tudatára!

– Miért… miért… miért? – akarta tudni a tanítvány, amikor megdöbbenésére a Mester szilárdan kitartott abbéli elhatározásában, hogy alig huszonnégy órával a befogadása után most azonnal el kell hagynia a kolostort.

– Azért, mert nincs szükséged mesterre. Én ugyan megmutathatom neked az utat, de csak te tudod azt végigjárni. Megmutathatom neked a vizet, de csak te tudsz belőle inni. Miért vesztegeted az idődet itt azzal, hogy tágra nyílt szemekkel bámulj engem? Tudod az utat. Menj! A víz itt van előtted. Igyál!

(Anthony de Mello: Abszurd egypercesek)

Kérdés: Nem elég, ha csak szentmisét „hallgatok”?

A szentmise kifejezetten közösségi ünnep, ahol egy asztal köré jönnek össze a résztvevők. Azon az utolsó vacsorán Jézus nagyon határozottan szólt: „Vegyétek és egyétek!” Kivétel nélkül mindenkire értette ezt. Ő tudta, hogy milyen kegyelmi ajándékot jelent mindenki számára a tiszta lélekkel magához vett Oltáriszentség. Épp a tévelygéseink miatt... Nem ugyanaz az erő tölt el bennünket, ha csak szemléljük Krisztust, vagy egyesülünk is vele. Végtelen szeretetével ő ezt ajánlja fel nekünk, a mi javunkra, akkor ne is érjük be kevesebbel!

Egyéni munka

1. Olvasd el a lecke szövegeit, majd János evangéliumából a kenyérszaporításról és a mennyei kenyérről szóló részeket, és írj fogalmazást Isten kenyere életet ad a világnak címmel!

2. Írj le minél több, az Eucharisztiát dicsőítő egyházi éneket! Tanuld is meg őket!

Csoportmunka

1. Külön csoportokban elemezzétek a Mk 14, 22–25; Lk 22, 14–20; Mt 26, 26–28; 1Kor 11, 23–26 részeket, majd mozaikcsoportokban osszátok meg egymással azt, amit olvastatok!

2. Gondoljatok vissza egy emlékezetes szentáldozásotokra, és csoportban osszátok meg egymással élményeiteket!

Portfólióba

1. Nézd meg, az egyházi év milyen időszakában járunk, és vedd számba a heti szentmisékben felolvasásra kerülő szövegeket!

2. Mutasd be templomod monstranciáját leírással és képsorozattal!

3. Készíts vetített képes bemutatót egy szép Sanctus énekre!

4. Ismertesd neves zeneszerzők híres miséinek egy-egy részét!

5. Készíts szépen díszített összeállítást az Oltáriszentséghez kapcsolódó imákból!

999

Római katolikus vallás

Évközi idő