I. ISTEN VILÁGÁNAK SZÉPSÉGE

 

 

1. A látható és a láthatatlan világ

Kompetenciák: 1.1, 1.3, 2.1, 3.2

Példák tanulási tevékenységekre

• fogalomtisztázást, szövegértést segítő egyéni és csoportos feladatok • vetített képsorok, plakátok készítése • szemléltetés • fogalmazások, kötetlen szövegű imák írása • személyes élmények megosztása kisebb és nagyobb kooperatív csoportban, dramatizálás

 

2. Az élővilág védelme

Kompetenciák: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 3.3, 3.4

Példák tanulási tevékenységekre

• a bibliai szövegek értelmezését segítő egyéni és kooperatív csoportos feladatok • szövegek szerkesztése különféle módon történő szemléltetés alapján • helyzetgyakorlatok, dramatizálás  • fogalmazások, kötetlen szövegű imák írása • saját gondolatok, érzések, élmények szóbeli és írásbeli megosztása • belső elcsendesedést segítő gyakorlatok

 

3. „Vegyétek és egyétek!” Az Eucharisztia

Kompetenciák: 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2, 3.4

Példák tanulási tevékenységekre

• a szövegek értését segítő kooperatív feladatok • csoportos gyakorlatok az Oltáriszentség jelentőségének megértése céljából • a szentségek erejében való hitet mélyítő és a szentségek gyakori vételére vezető, a misztériumban való elmélyülést segítő egyéni és interaktív feladatok, dramatikus gyakorlatok

 

4. A sivatagi atyák bölcsessége – remetemozgalom, a szerzetesség születése

Kompetenciák: 1.3, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4

Példák tanulási tevékenységekre

• a sivatagi atyákkal kapcsolatos ismeretek elsajátítását segítő gyakorlatok • szemléltetés • a szentek életét, erényeit és lelkiségét bemutató írások kooperatív csoportos feldolgozása • a szentek lelkisége iránti elköteleződést segítő dramatikus gyakorlatok • saját gondolatok, érzések, élmények szóbeli megosztása • belső elcsendesedést segítő gyakorlatok

 

5. Hiszek a holtak feltámadásában

Kompetenciák: 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4

Példák tanulási tevékenységekre

• a hitigazságok megértését segítő egyéni és közös feladatok • személyes tapasztalatok megosztása • empátiát fejlesztő gyakorlatok • a liturgikus ünneplésbe való aktív bekapcsolódást segítő kooperatív feladatok • kötetlen imák fogalmazása

 

6. Bosco Szent János, az ifjúság szentje

Kompetenciák: 1.3, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4

Példák tanulási tevékenységekre

• a szent élete, a lelkiségéhez kapcsolódó bibliai gondolatok megismerését és megértését segítő egyéni és csoportos feladatok • szemléltetés • empátiát fejlesztő gyakorlatok • a szent erényeinek gyakoroltatását célzó helyzetgyakorlatok • saját gondolatok, élmények, érzések megosztása • belső csend teremtése •  kötetlen imák fogalmazása

 

7. „Nézzétek az ég madarait!”

Kompetenciák: 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4

Példák tanulási tevékenységekre

• a szentírási történetekben az isteni gondviselés megnyilvánulásának felismerésére irányuló kooperatív fela­datok • a személyes életet a gondviselő Isten terve részeként láttató feladatok • erénygyakorlást ösztönző feladatok • önvizsgálatot segítő gyakorlatok • kötetlen imák fogalmazása, szemléltetés • az isteni gondviselésbe vetett hit melletti elköteleződést segítő helyzetgyakorlatok

999

Római katolikus vallás

Évközi idő