A tankönyv bemutatása

Kedves Olvasó!

 

A tankönyv, amelyet átlapozni készülsz, a szépség jegyében született: a világ, az ember, az emberi lélek szépségét  próbálja visszaadni, amelyekben a teremtő jó Isten szépsége tükröződik. Világunk a teremtő Isten képeskönyve. Mindenütt és mindenben az Ő szépségének képeire bukkanunk, s e szépség rejtjeleit olvashatjuk ki az évszakok és a liturgikus év ritmusához, folyásához igazodva. Könyvünk első része bevezető a teremtés e képeskönyvébe: a látható és láthatatlan teremtmények végtelen változatossága mind a jó Istent dicséri. A második rész Krisztusnak, a világ világosságának karácsonyi eljövetelére készít föl bennünket, aki az egész teremtést új fénybe állította. Ő maga a mennyei Atya jóságának és szépségének tökéletes tükre, aki azért jött közénk, hogy láthatóvá tegye számunkra az Atyát. „Aki engem lát, látja az Atyát is” – mondotta egyszer egyik apostolának. A tankönyv egyik súlypontja ebben az évben az időre, a történelemre esik. Isten liturgikus év során ünnepelt titkai mellett bemutatjuk egyházunk történetét is. A húsvéti ünneplés felé haladva, a harmadik és negyedik részben egyre több az ilyen fejezet. Az egyháztörténet megismerése nem csak általános műveltségi kérdés. Az egyház is Isten képe: a Szentlélek kegyelmeinek hordozója és közvetítője a világ felé. Azt is mondhatnánk bátran, hogy Isten az egyház által akarja széppé tenni az emberi lelket. S ha a lélek szép, mert teret enged magában a jó Isten jóságának, irgalmának és szeretetének, akkor világunk is egyre inkább az isteni szépség képére és hasonlatosságára válik egyre szebbé. Az egyháztörténet bemutatása ugyanúgy történik, mint a korábbi, már ismert tankönyvekben: egy-egy nagy egyháztörténeti személyiség istenélményéből, életéből kiindulva mutatunk be egy egész korszakot, folytatva az egyház történetét onnan, ahol hatodik osztályban abbahagytuk egészen napjainkig. Isten emberek által működik a történelemben, akik Istenre figyelve építették, szépítették, alakították az egyházat, és így juttatták el az evangéliumi életet a föld minden sarkába.

A hetedikes könyv többnyire az előző évihez hasonló, ám újdonságokat is tartogat számodra. Ilyen az Ébredj tudatára! rovat, amely tanulságos, csattanós kis történetek formájában ébresztget, alakítja látásodat. Szintén új a Művészi szép rovat, amelyben az egyes témákhoz kapcsolódó, Istent dicsérő zenei, festészeti, építészeti vagy filmművészeti alkotásokon keresztül pillanthatsz rá az emberi lélek és a világ Istent dicsőítő szépségére. Az idén az újszövetségi Szentírás újabb szerzőjével ismerkedhetsz meg: Jézus szeretett apostolának, Szent János evangélistának gondolatait válogattuk és magyaráztuk számodra. Az egyházi énekek kincseiből újabb válogatást közlünk, amelyek szövegeit ezúttal tankönyvünk végén találhatod meg, de a digitális verzióban is olvashatod őket a hangfelvételekhez készült feliratozás formájában. Feladataink pedig az idén is sok izgalmas beszélgetés és alkotó munka lehetőségét biztosítják. A csoportmunkák az együtt gondolkodást, tanulást ösztönzik, a portfóliós feladatok az egyéni fejlődést, a jó gyakorlatok pedig a lelki élet terén való előrehaladást. Ha következetesen végzed őket, szabadon válogatva közülük, a hit személyes életed kalandjává válhat, úgymond kiléphet e lapok közül, és életté alakulhat a te történetedben.

Ismerősek már számodra azok a jelek, ikonok is, amelyek azt mutatják, hogy a tankönyv digitális változatát használva részleteiben is megfigyelhetsz egy szép képet, megnézhetsz egy kisfilmet, meghallgathatsz egy egyházi éneket vagy az Imasarok valamelyik gyönyörű imáját.

Bátorítunk ezentúl arra is, hogy a tankönyvben ajánlott filmeket, zeneműveket velünk együtt a Művészi szép rovatban található lélek- és szemnyitogató segítségével nézd-hallgasd, a technika egyéb lehetőségeit is használva. Lapozd otthon is új könyvedet, vedd elő hétvégéken, nézegesd, olvasd együtt családoddal, nézzetek filmet, hallgassatok zenét együtt!

Most tehát tarsolyodba tesszük a könyvet, és útra bocsátunk. Reméljük, hogy jó útitársad lesz a szép fölfedezésében, és egy lépéssel közelebb vezet a jó Istenhez, aki mindent azért teremtett, hogy magához csalogasson bennünket.

A szerzők

999

Római katolikus vallás

Évközi idő