TARTALOMJEGYZÉK

A tankönyv bemutatása

Kompetenciák

I. Isten világának szépsége

A látható és a láthatatlan világ

Az élővilág védelme

„Vegyétek és egyétek!” Az Eucharisztia

A sivatagi atyák bölcsessége – remetemozgalom, a szerzetesség születése

Hiszek a holtak feltámadásában

Bosco Szent János, az ifjúság szentje

„Nézzétek az ég madarait!”

Összefoglalás – értékelés

II. Jézus szépsége

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát”

A megtérés – Szent Pál apostol

„Boldogok a tiszta szívűek”

Az igazi világosság a világba jött – Jézus elfogad engem

Isten önfeltárása: a kinyilatkoztatás

Vízkereszt. Utunk Jézushoz – Jézus útja felénk

Összefoglalás – értékelés

III. Az egyház szépsége

A népvándorlás pápái: Nagy Szent Leó és Nagy Szent Gergely

Magyar szentek: Szent István és Szent László király

Egy Krisztus, két egyház – a keleti és nyugati egyházak szétválása

A kiengesztelődés szentsége

Összefoglalás – értékelés

IV. A hit szépsége

VII. Szent Gergely pápa – küzdelem az egyház szabadságáért

Az újrakezdés lehetősége: a reformáció és katolikus megújulás

A katolikus megújulás kora: Néri Szent Fülöp. A missziók

„Békesség nektek!” A feltámadt Jézus húsvétvasárnapi megjelenései

Az egyház a felvilágosodás és a francia forradalom korában

„A Lélek eszetekbe juttat mindent”

Szent XXIII. János – az egyház a hit őrzése és a megújulás között

Év végi összefoglalás – értékelés

A leckéknél jelzett énekek

999

Római katolikus vallás

Évközi idő