Page 9 - Matematica_Ghiciu-Enea
P. 9

19. Calculează suma și diferența măsurilor unghiurilor de 102 12'25''  și 62 31'34'' .
        20. Dacă A, B, C sunt puncte coliniare și AB = 2,4 cm, iar BC = 3,2 cm, calculează lungimea
          segmentului AC . Câte soluții are problema? Reprezintă printr-un desen.
        21. Desenează și notează corespunzător:
          a) două segmente congruente care au un punct comun;
          b) două drepte concurente într-un punct P și alte două puncte distincte, coliniare cu P;
          c) un unghi ascuțit cu vârful în punctul O și laturile OA și OB.
        22. Calculează:
          a) aria unui dreptunghi cu dimensiunile: lungimea de 0,4 m și lățimea de 15 cm;
          b) volumul paralelipipedului dreptunghic cu lungimea de 1 dm, lățimea cât jumătate din
          lungime și înălțimea un sfert din lungime.
        23. Copiază și completează spațiile punctate pentru a obține enunțuri adevărate:
                          3
                                        2
                               3
          a) 1m = … dm;   b) 0,25 cm = … mm ;   c) 12847 m = … ha.
        24. Un acvariu are lungimea de 72 cm, lățimea de 45 cm și înălțimea de 38 cm. a) Determină
          capacitatea acvariului. b) Dacă în acvariu se pun 97,2 l de apă, calculează cât din
          capacitatea acvariului rămâne fără apă. c) Calculează distanța de la marginea superioară a
          acvariului la nivelul apei.          Testul inițial 1
                                         Se acordă 10p din oficiu
        I. Pe foaia de rezolvare, în spațiile punctate, scrie cuvintele sau rezultatele care fac
         enunțurile adevărate.
         10p  1. Numărul natural trei sute patru mii treizeci și șase se scrie cu cifre … .
         10p  2. Un divizor impropriu al numărului 15 este numărul … .
         10p  3. Două drepte care au un singur punct comun se numesc … .
        II. Pe foaia de rezolvare, scrie numai litera răspunsului corect, știind că doar unul
          dintre cele patru răspunsuri este corect.
         10p  1. Rezultatul calculului 3 2 2  3 0  100 1  0 0 0 1  1001 este:
                a) 26;          b) 25;        c) 17;        d) 14.
         10p            x  1
             2. Dacă fracțiile 12 și  3  sunt echivalente, atunci x este:
                a) 36;        b) 2;        c) 3;      d) 4.
                                              1
         10p  3. Perimetrul unui dreptunghi cu lățimea de 8 cm și lungimea de 3 4  din lățime

               este:
                a) 68 cm;     b) 680 cm;    c) 40 cm;     d) 22 cm.


                              8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14