Page 8 - Matematica_Ghiciu-Enea
P. 8

RECAPITULARE CLASA A V-A și TESTE INIŢIALE


        1. Scrie cu cifre numărul șapte sute de mii opt.
        2. Rotunjește la sute numărul 43827.
        3. Determină numărul natural cu 389 mai mare decât 24892.
                                 
                                       8
                                       9
        4. Calculează: a) 3024 58 3024 43 3024    ; b) 8 8 8  2  8 :8 9 6    :129 .
                                 
        5. a) Compară numerele a    2  3 3 3 4 :  3 4 cu b  27 .
                           11  5
          b) Ordonează crescător numerele:   , 3 și 3,(3).
                           3  6
        6. Arată că numărul n = 1 + 2 + ... + 20 + 75 : 5 este pătrat perfect.
        7. Determină ultima cifră a numărului 3 9 2  9 5  9 .
        8. Determină:
          a) cel mai mare număr natural care, împărțit la 29, dă câtul 12;
          b) cel mai mic multiplu al numărului 25;
          c) cel mai mic număr natural care se divide cu 24, 36 și 60.
        9. Arată că: a) 3429 se divide cu 9; b) 175 este multiplu al lui 35; c)   2 3  10 .
                                                3
                                                 13 3 
        10. Arată că produsul oricăror trei numere naturale consecutive este divizibil cu 6.
        11. Maria a adunat două coșuri cu piersici. În primul coș are 45 de piersici, iar în al doilea, 32
          de piersici. Ea le pune pe toate în cutii în care încap exact 8 piersici. Câte cutii va umple și
          câte piersici vor rămâne în cutia care nu se completează?
        12. Dacă 6 caiete costă 18 lei, află cât costă 10 caiete.
        13. Într-o curte sunt rațe și iezi. Câte rațe și câți iezi sunt în curte, dacă sunt 11 capete și 30 de
          picioare?
        14. Determină valorile mai mari sau egale cu 5 pe care le poate avea numitorul unei fracții cu
          numărătorul egal cu 7, astfel încât aceasta să fie supraunitară.
                                   3   26
        15. Scrie sub formă de fracție ordinară ireductibilă: a) 2 ; b)  ; c) 6,12.
                                   4   130
        16. Scrie sub formă de fracție zecimală numărul trei întregi și cinci sutimi și apoi sub formă de
          fracție ordinară ireductibilă.
        17. Calculează: a) suma numerelor 3,72 şi 2,2; b) numărul de 100 de ori mai mic decât 258;

           214   4 10  5 2   1  1    1   2    2 0 1
          c)     :    ; d)    2  4 ; e)    ... ;
           710   9 9   5 3   2  8    201 201    201
          f)    2  1 1,8 100 : 2,4 15 0,1 1000 11    3    ; g) 5,2 5,(2) 5,02 5,0(2)   .

        18. Diferența a două numere este 78,24. Unul dintre ele este de trei ori mai mare decât celălalt.
          Determină cele două numere.

                              7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13