Page 5 - Matematica_Ghiciu-Enea
P. 5

LECȚIA 2. Adunarea numerelor raționale; proprietăți; scăderea numerelor raționale ............................. 108
          LECȚIA 3. Înmulțirea numerelor raționale; proprietăți; împărțirea numerelor raționale..........................111
          LECȚIA 4. Puterea cu exponent număr întreg a unui număr rațional nenul .............................................. 114
          LECȚIA 5. Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor ............................................................ 117
          Teste la final de unitate ............................................................................................................................. 119
         Unitatea de învățare: Ecuaţii .......................................................................................................................... 122
          LECŢIA 6. Ecuații în mulțimea numerelor raționale ................................................................................... 122
          LECȚIA 7. Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor în ℚ ................................................................ 125
          Teste la final de unitate ............................................................................................................................. 127
          Teme pentru portofoliu ............................................................................................................................. 130

        CAPITOLUL 5. NOȚIUNI GEOMETRICE FUNDAMENTALE .............................................................................. 134
         Unitatea de învățare: Unghiuri ....................................................................................................................... 134
          LECȚIA 1. Unghiuri suplementare, unghiuri complementare .................................................................... 134
          LECȚIA 2. Unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi .............................................................................. 137
          LECȚIA 3. Unghiuri opuse la vârf. Unghiuri formate în jurul unui punct.................................................... 140
          Teste la final de unitate ............................................................................................................................. 143
         Unitatea de învățare: Perpendicularitate ....................................................................................................... 145
          LECȚIA 4. Drepte perpendiculare în plan. Mediatoarea unui segment ..................................................... 145
          Teste la final de unitate ............................................................................................................................. 151
         Unitatea de învățare: Paralelism .................................................................................................................... 154
          LECȚIA 5. Drepte paralele; axioma paralelelor. Aplicații practice ............................................................. 154
          LECȚIA 6. Criterii de paralelism .................................................................................................................. 157
          Teste la final de unitate ............................................................................................................................. 160
         Unitatea de învățare: Cercul .......................................................................................................................... 163
          LECȚIA 7. Cerc; elemente în cerc ............................................................................................................... 163
          LECȚIA 8. Pozițiile unei drepte față de un cerc. Pozițiile relative a două cercuri ...................................... 166
          Teste la final de unitate ............................................................................................................................. 169
          Teme pentru portofoliu ............................................................................................................................. 171

        CAPITOLUL 6. TRIUNGHIUL ........................................................................................................................ 174
         Unitatea de învățare: Triunghiul .................................................................................................................... 174
          LECȚIA 1. Triunghiul; clasificare; perimetru ............................................................................................... 174
          LECȚIA 2. Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi ................................................................................. 178
          LECȚIA 3. Construcția triunghiurilor .......................................................................................................... 181
          LECȚIA 4. Linii importante în triunghi ........................................................................................................ 184
          Teste la final de unitate ............................................................................................................................. 187
         Unitatea de învățare: Congruenţe .................................................................................................................. 190
          LECȚIA 5. Congruența triunghiurilor oarecare ........................................................................................... 190
          LECȚIA 6. Criteriile de congruență a triunghiurilor dreptunghice ............................................................. 193
          LECȚIA 7. Metoda triunghiurilor congruente ............................................................................................. 196
          Teste la final de unitate ............................................................................................................................. 199
         Unitatea de învățare: Triunghiuri particulare ................................................................................................ 202
          LECȚIA 8. Proprietăți ale triunghiului isoscel ............................................................................................. 202
          LECȚIA 9. Proprietăți ale triunghiului echilateral ....................................................................................... 205
          LECȚIA 10. Proprietăți ale triunghiului dreptunghic .................................................................................. 208
          Teste la final de unitate ............................................................................................................................. 211
          Teme pentru portofoliu ............................................................................................................................. 214

        Evaluare finală .......................................................................................................................................... 217

        Răspunsuri .......................................................................................................................................................... 219

                              4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10