Page 4 - Matematica_Ghiciu-Enea
P. 4

Cuprins


        PREZENTAREA MANUALULUI DE MATEMATICĂ PENTRU CLASA A VI-A ........................................................... 3
        RECAPITULARE CLASA A V-A și TESTE INIŢIALE ............................................................................................... 7
        CAPITOLUL 1. MULŢIMI. MULȚIMEA NUMERELOR NATURALE ...................................................................... 10
         Unitatea de învățare: Mulțimi .......................................................................................................................... 10
          LECȚIA 1. Mulțimi; mulțimea numerelor naturale ....................................................................................... 10
          LECȚIA 2. Relații între mulțimi ..................................................................................................................... 13
          LECȚIA 3. Operații cu mulțimi ...................................................................................................................... 16
          Teste la final de unitate ............................................................................................................................... 19
         Unitatea de învățare: Mulțimea numerelor naturale ...................................................................................... 22
          LECȚIA 4. Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime .............................. 22
          LECȚIA 5. Determinarea c.m.m.d.c. și a c.m.m.m.c.; numere prime între ele ............................................. 25
          LECȚIA 6. Proprietăți ale divizibilității în ℕ .................................................................................................. 28
          Teste la final de unitate ............................................................................................................................... 31
          Teme pentru portofoliu ............................................................................................................................... 33

        CAPITOLUL 2. RAPOARTE. PROPORȚII .......................................................................................................... 35
         Unitatea de învățare: Rapoarte și proporții ..................................................................................................... 35
          LECȚIA 1. Rapoarte. Procente, probleme în care intervin procente ............................................................ 35
          LECȚIA 2. Proporții; proprietatea fundamentală a proporțiilor ................................................................... 40
          LECȚIA 3. Proporții derivate ......................................................................................................................... 43
          LECȚIA 4. Șir de rapoarte egale .................................................................................................................... 46
          Teste la final de unitate ............................................................................................................................... 49
         Unitatea de învățare: Mărimi ........................................................................................................................... 52
          LECȚIA 5. Mărimi direct proporționale ........................................................................................................ 52
          LECȚIA 6. Mărimi invers proporționale ........................................................................................................ 55
          LECȚIA 7. Elemente de organizare a datelor; probabilități .......................................................................... 58
          Teste la final de unitate ............................................................................................................................... 62
          Teme pentru portofoliu ............................................................................................................................... 65

        CAPITOLUL 3. MULȚIMEA NUMERELOR ÎNTREGI .......................................................................................... 68
         Unitatea de învățare: Numere întregi 1 ........................................................................................................... 68
          LECȚIA 1. Mulțimea numerelor întregi ........................................................................................................ 68
          LECȚIA 2. Adunarea numerelor întregi, proprietăți ..................................................................................... 72
          LECȚIA 3. Scăderea numerelor întregi ......................................................................................................... 75
          LECȚIA 4. Înmulțirea numerelor întregi, proprietăți .................................................................................... 78
          LECȚIA 5. Împărțirea numerelor întregi ....................................................................................................... 81
          Teste la final de unitate ............................................................................................................................... 84
         Unitatea de învățare: Numere întregi 2 ........................................................................................................... 87
          LECȚIA 6. Puterea cu exponent număr natural a unui număr întreg nenul ................................................. 87
          LECȚIA 7. Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor .............................................................. 90
          LECȚIA 8. Ecuații și inecuații în mulțimea numerelor întregi ....................................................................... 93
          LECȚIA 9. Probleme care se rezolvă cu ecuații/inecuații în contextul numerelor întregi ............................ 97
          Teste la final de unitate ............................................................................................................................. 100
          Teme pentru portofoliu ............................................................................................................................. 102

        CAPITOLUL 4. MULȚIMEA NUMERELOR RAȚIONALE ................................................................................... 105
         Unitatea de învățare: Numere raționale ........................................................................................................ 105
          LECȚIA 1. Număr rațional; mulțimea numerelor raționale ........................................................................ 105

                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9