Page 7 - Romana cl 6 AMII
P. 7

UNIT A TEA 1

               BIBLIOTECA ȘI PASIUNEA LECTURII


          Conținuturi din programa școlară:

          Comunicare orală
             Contextul de comunicare: locul și momentul interacțiunii, relația dintre interlocutori,
             identitatea interlocutorilor, cunoștințe comune legate de tema discuției
          Lectură
             Strategii de comprehensiune: reprezentări mentale, integrarea informațiilor textului
             în propriul univers cognitiv și afectiv
          Redactare
             Rezumatul
          Elemente de construcție a comunicării
             Vocabular — Cuvântul: formă și sens (sensul de bază și sensul
             secundar; sensul propriu, sensul figurat)
             Rolul contextului în crearea sensului
             Omonime. Cuvinte polisemantice
          Elemente de interculturalitate
             Valori ale culturii populare în spațiul românesc                             7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12