Page 7 - Informatica si TIC
P. 7

Începuturile sistemelor de calcul și  Amintește-ți câteva momente importante din evoluția
       de comunicații             sistemelor de calcul și de comunicații.
        Părțile componente ale unui       Care sunt cele mai importante părți componente ale unui
       calculator               calculator?
        Sistemele de operare          Dă trei exemple de sisteme de operare.
        Interfețe, ferestre (și principalele  Ce este o „fereastră”?  Ce acțiuni se pot efectua asupra
       lor componente)            unei ferestre?
        Memorarea și organizarea        În memoria dispozitivului informațiile sunt stocate în
       informațiilor în memoria permanentă  …………………, iar acestea sunt grupate în ………………….
       a calculatoarelor
        Fișiere și foldere (și operațiile pe  Odată ce ai șters un fișier, mai poate fi recuperat? Dacă
       care le putem efectua cu ele: creare,  da, cum?
       copiere, mutare, ștergere, recuperare)
        Internet, servicii ale Internetului și  Ce este Internetul? Care este serviciul de Internet pe care
       rolul acestora             îl folosești cel mai des?
        Navigarea în World Wide Web;      De ce crezi că a fost numită „navigare” parcurgerea pe
       motoare de căutare; siguranța     Internet a paginilor web? Ce este un browser?
       navigării pe Internet
        Algoritmi                Ce este un algoritm? Care sunt caracteristicile unui
                           algoritm?
        Decizii în algoritmi; cazuri      Care este instrucțiunea de decizie?
       speciale în algoritmi
        Datele cu care lucrează algoritmii;   Într-un algoritm, datele de manevră sunt și date de ieșire.
       constante și variabile         Adevărat sau fals? Ce este o constantă?
        Traseul datelor în algoritmi și     Ce este schema logică a unui algoritm?
       scheme logice
        Formulări clare / formulări       Imaginează sau caută pe Internet trei exemple de
       ambigue                formulări ambigue.
        Introducere în grafica 2D și 3D     Care este diferența între grafica 3D și grafica 2D?
        Cum putem face ilustrația pentru o   Realizează un scurt articol de 10 -15 rânduri pe care să îl
       lucrare (poveste, articol etc.)    ilustrezi cu 2 imagini realizate în Paint.
        Mediul de programare Scratch;      Cum se introduce o comandă în Scratch? Cum și unde se
       cum se fac programele         poate salva un program făcut de tine în Scratch?
        Cum putem modifica un program,     Ia un program făcut în Scratch (făcut de tine anul trecut
       odată ce i-ai înțeles funcționarea   sau de la cineva din comunitatea Scratch) și modifică-i puțin
                           funcționarea.
        Structura de decizie în programe    Cum explici diferențele dintre cele două variante de
                           structuri decizionale din Scratch?
        Cum putem desfășura diferite      Fă echipă cu 3 colegi și realizează împreună cu ei un
       activități/proiecte în colaborare   proiect cu tema „Roboți de ieri, de azi și de mâine”.

                              6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12