Page 12 - Informatica si TIC
P. 12

6. Panoul diapozitiv – este zona de editare a diapozitivului. Aici se poate lucra direct cu fiecare diapozitiv
        în parte.

      Bara de titlu - detaliere

      Bara de titlu (Title Bar) conține:

       1. Bara de acces rapid (Quick Access Toolbar) – permite accesarea rapidă a operațiilor de bază cu fișiere
        tip prezentare: Salvare (Save), Anulare (Undo Typing), Repetare (Repeat Typing), Pornire expunere
        de la început (Start From Beginning). Se mai pot adăuga și alte comenzi în această zonă prin
        selectarea/deselectarea opțiunilor respective din meniul care apare la apăsarea săgeții din dreapta.
       2. Panoul de management al ferestrei - permite minimizarea/restaurarea/maximizarea ferestrei

       3. Numele fișierului aflat în lucru
       4. Opțiunile de afișare a panglicii (Ribbon Display Options)- permite ascunderea sau afișarea panglicii de
        comenzi, a filelor, a comenzilor.
      Panglica – detaliere


      Panglica (Ribbon) – conține meniurile și comenzile aplicației PowerPoint grupate pe file (tabs), pe tipuri de
      activități. O filă poate conține:
       1. grupuri logice de comenzi (gruparea se face în funcție de utilizarea lor). Câteva grupuri au în partea
        dreaptă jos o săgeată a cărei apăsare pune la dispoziția utilizatorului mai multe opțiuni.
       2. comenzi (butoane) individuale
       3. galerii de instrumente care conțin instrumente pentru mai multe opțiuni vizuale.
      Descrierea principalelor file prezente pe panglica PowerPoint este:
       1. Fila File (Fișier) – conține comenzile pentru acțiunile
        realizate asupra fișierului prezentare: creare,
        deschidere, salvare, export, partajare, tipărire,
        gestionarea opțiunilor. La selectarea acestei file se
        deschide o vizualizare nouă, numită Backstage.

                              11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17