Neves emberek gondolatai

Ferenc pápa: Valahányszor az élet választás elé állít, hogy önfeláldozóan szolgáljunk vagy önzően élősködjünk, megmossuk a lábát valakinek vagy mossuk kezeinket mások helyzete láttán, jelenjen meg szemünk előtt Krisztus alakja, és a szolgálat öröme.

Taizéi Roger testvér: Föltámadt Krisztus, amint tanítványaid közül néhányan, úgy mi is alig vesszük észre jelenlétedet. De a Szentlélek által bennünk laksz, és mindannyiunkhoz így szólsz: „Kövess engem, én megnyitottam számodra az élet útját!”

Énekek

Áhítattal készülődjünk testvérek

(SZVU 79)

Áhítattal készülődjünk, testvérek,

Emlékére ama titkos estének,

Hol a piros borbul

Krisztus vére csordul,

S lesz a kenyér áldozata testének.

Legnemesebb minden fák közt (DU 95 h)

Legnemesebb minden fák közt, hű Keresztfa, áldalak! Erdő egy sem termett ilyet,

ily gyümölccsel gazdagot, édes fa, mely édes szeggel édes terhet hordozol! Ámen.

Egyéni munka

1. Rajzolj képregényt Jézus elítélésének történetéből nagycsütörtök estétől nagypéntek délutánig!

2. Írj kitalált történetet tapasztalataid alapján a következő címmel: Az erőszak rombolja a tes­tet és a lelket, a szeretet gyógyítja azt!

3. Bibliai gondolatok alapján készíts saját rajzoddal illusztrált húsvéti üdvözlőlapokat!

Csoportmunka

1. Olvassátok el a Szentírásból a nagycsütörtöki és nagypénteki eseményeket (Mt 26, 17–61)! Beszéljétek meg csoportokban, milyen érzelmek kavaroghattak az egyes szereplőkben: Jézusban, a tanítványokban, a papokban, a népben! Összegezzétek az eredményeket!

2. Jelenítsétek meg csoportokban pantomimjátékkal Jézus elfogásának és elítélésének történetét! A következő forgatókönyvet használjátok: Jézus halálfélelme és imája az Atyához, Jézus elfogása és útja a főpap házába, a főtanács ítélkezése, Pilátus ítélete, Jézus vállára veszi a keresztet!

3. Olvassátok el Weöres Sándor Kereszt-árnykép című versét! Beszéljétek meg, milyen értelmezést szán a költő a kereszt szárainak! A digitális tankönyv templomról és szentelt vízről szóló kisfilmjét is használjátok fel az értelmezésben!

999

Római katolikus vallás