A szent három nap

Az örömteli virágvasárnapot követő héten szokatlan csend nehezedik a hét­köznapokra. Nagyhét következik, Krisztus szenvedésének és halálának he­te. Jézus e hét utolsó három napján meg­tette a lehető legnagyobb dolgot az emberért, amit Isten tehet: szeretetének végső jeleként meghalt érte. A szegény­ség és lemondás, amelyben közénk jött karácsonykor, nagypénteken teljes­sé lett. Jézus húsvéti tette a szeretet tette: életét is odaadja, az erőszakra és rosszindulatra szeretettel válaszol. Szeretete és engedelmessége tisztította meg a világot és tette méltóvá az embert az örök életre.

Pedig a mi betegségeinket ő viselte, és a mi fájdalmainkat ő hordozta; mi mégis megvertnek tekintettük, Istentől sújtottnak és megalázottnak.

Iz 53, 4

Pascal-Adolphe-Jean Dagnan-Bouveret: Az utolsó vacsora

Nagycsütörtök

 

Nagycsütörtök este Jézus önmagát adta a húsvéti vacsora kenyerében és a borban nekünk. Titokzatos, súlyos pillanat lehetett a tanítványok számára, amikor az utolsó vacsorán elhangzottak Krisztus szavai: „Ez az én testem, mely értetek adatik.” „Ez az én vérem… Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Isten Fia, aki Istennel egyenlő, az örökkévaló dicsőséges élet forrása, egy darab átváltoztatott kenyérben és egy pohárnyi borban táplálékul adja magát lelkednek. Azért teszi, hogy te is örökkévalóvá válj, és részesülj az ő dicsőségében. Megrendítő, ahogyan Jézus előkészíti ezen az estén szeretetének e tettét. Tálat és törlőkendőt vesz elő, letérdel és megmossa tanítványai lábait. Majd új parancsot ad nekünk: úgy szeressük egymást, ahogyan ő szeretett bennünket. Az egyház imádságai ezen a napon Jézus tetteit tükrözik vissza: a püspök és a papok a nagycsütörtöki esti misén megmossák híveik lábát. Majd a szentmise végén átviszik az Oltáriszentségben jelen levő Krisztust a templom egyik mellékoltárához, és a templomot megfosztják minden dí­szétől: virágoktól, terítőktől. A harangok elhallgatnak. E hallgatás azt a csendet adja vissza, ami ezen az es­tén vette körül Jézust az Olajfák he­gyén.

Munkácsy Mihály: Ecce homo

999

Római katolikus vallás