Csoportmunka

1. Vajon milyen lehetett András és János első találkozása Jézussal? Csoporton­ként készítsetek kis jelenetet erről!

2. Készítsetek villámkártyákat a virágvasárnapi történésekről, és ismételjétek át azok segítségével a tanultakat!

3. Beszéljétek meg csoportokban, hogyan láthatták Jézus bevonulását a következő emberek: a ta­nítványok, a főpapok, Jeruzsálem egyszerű emberei, a római katonák! Alkossatok szövegeket elképzelve azt, hogy mit mondott volna magában egy-egy tagja ezen csoportoknak!

Portfólióba

1. Készíts naplót a nagyheti találkozásaidról! Figyelj arra, hogy – amennyiben lehetséges – ezek minél meghittebb hangulatúak legyenek!

2. Készíts húsvéti képeslapokat Jézushoz kapcsolódó szép bibliai gondolatokkal!

3. Másold le az alábbi imát, és készíts szép rajzot hozzá!

4. Keress szép festményeket, ikonokat Jézus virágvasárnapi bevonulásával kapcsolatosan, és illessz kis leírást is melléjük!

5. Készíts kis képes-szöveges keresztutat a portfóliódba!

Jó gyakorlatok

Részt veszek a virágvasárnapi körmeneten, és figyelmesen végig imádkozom azt.

Gyakran imádkozom John Henry Newman alábbi imáját.

Esténként megvizsgálom lelkiismeretemet: megteszek mindent azért, hogy Jézushoz tartozzak?

Nyitott lélekkel fogadok minden találkozást.

John Henry Newman: Istenem, szükségem van rád

Istenem, szükségem van rád,

hogy taníts napról napra, minden napnak

a követelménye és szükséglete szerint.

Add meg nekem, Uram,

a lelkiismeretnek azt a tisztaságát,

amely csak a te sugallatodat érzi

és fogja fel.

Fülem süket, nem hallom hangodat.

Szemem homályos, nem látom jeleidet.

Csak te tudod élessé tenni szememet,

megtisztítani és megújítani szívemet.

Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál,

és hallgassam a szavadat.

999

Római katolikus vallás