Neked szól

Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. Mikor meglátta Jézust, amint arra ha­ladt, azt mondta: „Íme, az Isten Báránya.” A két tanítvány hallotta szavait, és követték Jé­zust. Jézus pedig megfordult, és amikor látta, hogy követik, megkérdezte tőlük: „Mit kerestek?” Azt felelték neki: „Rabbi – ami Mestert jelent –, hol laksz?” Ő azt mondta nekik: „Gyertek és meg­látjátok.” Elmentek tehát, és meglátták, hogy hol lakik. Aznap nála maradtak. Körülbelül tíz óra volt. Jn 1, 35–39

Út a Szentíráshoz

Ez az esemény jóval korábban történt, mint a vi­­rág­vasárnapiak, és egészen más volt. Pedig mind­kettőben találkozásról volt szó, az egyikben csendes, meghitt találkozásról, a másikban pedig sokkal zajosabbról. Előbbiben Jézus két tanítványának, And­rás­nak és Jánosnak az elköteleződéséről olvas­ha­tunk. A le­írás igen szűkszavú, de mégis sokat sejtető. Ennek a két fiatal férfinak Keresztelő János mutatta meg Jézust, akit ők valamiért nyomban követtek. Sőt „mesternek” is nevezték, mert felismertek benne valami rendkívülit, ami nem hagyta nyugodni őket. Olyannyira nem, hogy a késői óra sem jelentett akadályt számukra a találkozásra. (A ma­gyarázók többsége szerint ez dél­után 4 órát jelentett, ami már későnek számított, hiszen 6 óra körül besötétedett, és a zsidóknál véget is ért a nap.) A késői időpont ellenére Jézus nem utasította vissza őket, hanem érdeklődésükre kedves invitálással válaszolt: saját szállására hívta őket. És ott valami rendkívüli dolog történhetett, hiszen egész nap – s a szent­írás­-magyarázók szerint talán még éjszaka is – nála maradtak. Ritkán történik meg ilyesmi az első ta­lálkozás alkalmával. Valami olyan mély és fontos lehetett, aminek kapcsán a szentíró még az órát is lejegyezte…

Ennek a két fiatalembernek nagyon nyitott volt a szíve. Ilyen módon tudták felismerni a jó Isten tiszta szeretetét Jézusban, és erre a nyitottságra tudott Jézus is elszakíthatatlan barátságot építeni. Az igazán mély kapcsolat nem hangoskodás, hanem meghitt együttlét során szövődik az emberek között. A jó Istennel meg különösen így van ez. Amíg a hangoskodó tömeg tagjai pár nap múlva már véleményt változtattak Jézussal kapcsolatosan, addig András és János mindvégig kitartott mellette. Mert nekik volt „csendjük” a leglényegesebb felismerésére. Teremtsünk mi is csendet magunkban, és „maradjunk” Jézusnál minél tovább a nagyhéten és azután is! Ezzel a leg­szebb barátságot alapozzuk meg életünkben.

Barátság-ikon

Egyéni munka

1. Képzeld el, hogy Jézus apostola vagy, és írj fogalmazást Láttam őt szamárháton címmel! Részletezd érzéseidet is!

2. Írj imát, amelyben erőt kérsz ahhoz, hogy igazi követője lehess Jézusnak!

999

Római katolikus vallás