Tudod-e?

  • Jézus bevonulásának emlékére később körmeneteket szerveztek Jeruzsálemben az Olajfák hegyéről. A szamár hátára a helyi püspök ült, és Jézus kortársaihoz hasonlóan pálmaágakat lengettek előtte. A melegebb éghajlatú országok innen vették át a pálma­ágas körmenetek szokását, Európa északibb részein pedig a barkás körmenet terjedt el.
  • A pálma-, virág- vagy barkaáglengetésért nevezték el virágvasárnapnak ezt az ünnepet. Virágvasárnap egy héttel húsvét előtt van, ez a Jézus szenvedését felidéző nagyhét kezdete is. Ezen a napon a templomban barkaszentelést és bar­kás bevonulást vagy körmenetet szoktak tartani. Európában a X. század óta él a pálma- vagy barkaszentelés szokása. Szentmise után a hívők ha­zaviszik a szentelt barkát.
  • A barkaszentelés mellett a római katolikus temp­lomokban külön szépséget ad az ünnepi szent­misének a virágva­sárnapi körmenet és a pas­sió (Jézus szenvedésének története) elé­nek­­­lése. Jézus szenvedésének és keresztre fe­­szí­­­tésének énekes felelevenítése elő­készíti a nagy­­­heti lelkiismeret-vizsgálatot, a magunkba for­dulást.

Barkaszentelés Nagyváradon

Katekizmusunk tanítása

Jézus, aki mindig visszahúzódott a nép törekvése elől, hogy királlyá tegyék, most megválaszt­ja az időt, és gondosan előkészíti messiási bevonulását „Atyjának, Dávidnak” városába (Lk 1, 32). Ujjongással veszik körül mint Dávid fiát, mint olyat, aki üdvösséget hoz [a Hozsanna azt jelenti: „Ments meg!”, „Adj üdvösséget!”]. Most azonban a „dicsőség királya” (Zsolt 24, 7–10) „sza­máron ülve” (Zak 9, 9) vonul be városába: Sion leányát, egyházának előképét, nem csellel és nem is erőszakkal veti hatalma alá, hanem alázattal, mely bizonyságot tesz az Igazságról. KEK 559

Neves ember gondolatai

Ferenc pápa: A legszebb ajándék találkozni Jézussal. Előre, bátorság!

A mi Istenünk a meglepetések Istene, aki keres minket, vár ránk és csak annyit kér tőlünk, hogy egy kis jóakarattal lépjünk előre. Bennünk meg kell hogy legyen a vágy, hogy találkozzunk vele, aztán ő segít nekünk.

Ének

Megváltó királyunk elébe megyünk (DU 89, SZVU 77)

Megváltó királyunk elébe megyünk,

Méltó tisztelettel Urunkhoz legyünk,

Hozsannát kiáltson néki minden hív,

Dicsérettel áldást mondjon nyelv és szív.

999

Római katolikus vallás