Jó gyakorlatok

Önmegtagadást vállalok Jézus iránti szeretetből. Naponta gyakorlom, hogy nem teszek meg valami olyat, amit nagyon szeretnék.

Cirenei Simonhoz hasonlóan mindig segítek szükséget szenvedő társaimnak keresztjük hordozásában.

Csendes béketűréssel viselem el a nehézségeket, és ugyanilyen módon próbálok változtatni raj­tuk. Amennyiben ez nem lehetséges, elfogadom őket.

Csak jót mondok másokról, vagy semmit.

Részt veszek a templomi keresztúti ájtatosságon. Társaimat is meghívom erre.

Nagyböjtben otthon is imádkozom a keresztúti ájtatosságot.

Kalkuttai Teréz anya imája

Urunk, segíts minket, hogy megtanuljuk elviselni a mindennapi élet terheit és kínjait. Hadd nyerjünk kereszthalálod és feltámadásod által új erőt, hogy az élet egyre nagyobb és alkotóbb teljességére jussunk. Te ugyanolyan türelmesen és alázatosan szálltál alá az emberi élet mélységeibe, mint ahogy szenvedésed és keresztre feszítésed kínjait elfogadtad. Segíts minket, hogy a naponta újból adódó vesződségeket és nehézségeket jókor jött alkalomnak tekintsük arra, hogy növekedjünk emberségünkben és hozzád hasonlóbbá váljunk. Tégy minket képessé arra, hogy az ilyen helyzetek próbatételét türelmesen és bátran kiálljuk, és erősítsd meg bennünk a segítségedbe vetett bizalmat.

Ha meghalunk veled, veled együtt föl is támadunk.

999

Római katolikus vallás