Neves emberek gondolatai

XVI. Benedek pápa: Csak Krisztus útján járva vagyunk képesek elfogadni a fájdalmat, és értjük meg igazán, hogy nincs igazi szeretet, ha nem tudunk lemondani önmagunkról, kor­látainkról és arról az akaratunkról, hogy mindent birtokoljunk.

Bosco Szent János: Legyetek biztosak, hogy nagyon szép nap lesz számotokra, amikor jótettel győz­tök le egy ellenséget, aki ezáltal barátotok lesz.

Ének

Szívünk, lelkünk most kitárjuk

(DU 69 c, SZVU 78)

Szívünk, lelkünk most kitárjuk,

Utad, Jézus, veled járjuk.

Kérünk, mélyen belevéssed

Szíveinkbe szenvedésed.

Egyéni munka

Keresztút a nagyváradi Szent László Gimnázium diákjaival

1. Keresd meg a keresztút állomásait, és írd le füzetedbe!

2. Másold le Kalkuttai Teréz anya a lecke végére illesztett imáját, készíts szép háttérképet hozzá, és imádkozd naponta!

Csoportmunka

1. Olvassátok el Lukács evangéliumából Jézus szenvedésének történetét! Azonosítsátok a történetben a keresztút állomásait!

2. Találjatok ki szimbólumokat tárgyakból és anyagokból, amelyek Jézus kereszt­útjának egyes állomásait jelképezik! Készítsétek el őket! Rakjátok ki belőlük Jézus keresztútját!

3. Minden csoport tagjai testükből formálják meg a keresztút egyes állomásainak „szobrait”, kifejezve a szereplők érzelmeit!

Portfólióba

1. Mutasd be fényképsorozaton plébániatemplomod keresztútját!

2. Írd le azokat az emberi tulajdonságokat, amelyek szerinted a leginkább akadályoznak minket abban, hogy olyanokká váljunk, mint Jézus! Rajzolj keresztet és írd rá azokat!

3. Válassz ki egy stációt, és írj fogalmazást annak valamelyik szereplője szemszögéből!

4. Nézd meg Jézus szenvedéstörténetét Franco Zeffirelli A názáreti Jézus című filmjéből! Foglald össze saját szavaiddal a látottakat Jézus keresztútja címmel! Írásodban jellemezd a Jézust elítélő főtanács tagjait, Kajafás főpapot, Pilátust, Máriát, János apostolt, a római századost!

999

Római katolikus vallás