Tudod-e?

  • A keresztúti ájtatosságot a feren­ces szerzetesek kezdeményezték a 14. szá­zadban Jeruzsálemben, Jézus szen­vedésének helyszínén. Minden olyan helyre, ahol Jézus kereszt­útja során valamilyen ese­mény történt, kápolnákat állítottak föl. A Jeruzsálembe érkező za­rándokokat ők vezették végig a keresztúton.
  • Kezdetben a keresztútnak hét stációja volt. Később tizennégyre bővítették, és az egyház így hagy­­­ta jóvá. A tizenötödik állomás, amelyről a leckében beszéltünk, nem kötelező, de ajánlatos. A ti­zenötödik állomás mutatja meg, hogy Jézus szenvedése nem volt értelmetlen, mert az Atya fel­tá­­masztotta a ha­lálból. Így mutatta meg az Atya, hogy a végsőkig kitartó szeretet az ő országába ve­­zet.

Katekizmusunk tanítása

Krisztus tanítványainak hasonlóvá kell válniuk Őhozzá, annyira, hogy Ő alakuljon ki bennük. „Ezért fölvétetünk az Ő életének misztériumaiba, hasonlóvá válunk Őhozzá vele együtt meg­halván és föltámadván, míg csak együtt nem fogunk uralkodni vele.” (II. vatikáni zsinat) KEK 562

Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti életét énértem, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszíti, vagy magára nézve kárt vall? Lk 9, 23–25

Egyetlen út van Istenhez: hasonlóvá válni Jézushoz, olyanná lenni, mint ő. A Mennyei Atya azért küldte őt, hogy életével megvalósítsa és megmutassa nekünk azt, hogyan kell élni, milyenekké kell válnunk. A Szentírás ezt úgy fejezi ki, hogy Jézust követjük. Tanítványainak Jézus elmondta, hogy az ő követése belső békére, nyugalomra és boldogságra vezet. Ám arra is felhívta a figyelmüket, hogy az ő követése nem mindig könnyű. Sokszor saját akaratunk, törekvéseink ellentétbe kerülnek Jézus példájával. Ha Jézus útját választjuk ilyenkor, meg kell tagadnunk magunkat, azaz le kell mondanunk önző vagy hiú akaratunkról. El kell engednünk, veszítenünk azt, amiről úgy gondoljuk, hogy a boldogulásra vezető út. Jézus ezt keresztfölvételnek nevezi: ilyenkor ugyanis úgy érezzük, nagy súlyt cipelünk. Önmagunk megtagadása nehéz. Ám Jézus feltámadása értelmet ad neki. A feltámadás megmutatja, mivé válik, mi a jutalma annak, aki ezen az úton jár. Olyan boldogság részese lesz, amelyet semmilyen földi siker, semmilyen cél elérése nem ér utol. A Jézust követő ember ugyanis átalakul, a jó Istenhez hasonlóvá válik, és Isten dicsősége, jósága lakik benne és minden tevékenységében. Így az örök szeretet és élet már itt a földön élete részévé válik. Ő pedig áldássá válik társai számára, Isten cselekszik általa a világban.

Neked szól

Út a Szentíráshoz

999

Római katolikus vallás