Neked szól

Jézus azt felelte nekik: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.” Jn 14, 6

Út a Szentíráshoz

Az előző mondatokat Jézus az utolsó vacsora után mondta. Azután, hogy „végren­deletének” is beillő parancsát ismertette: „Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.” (Jn 15, 12) Itt nem érzésekről, hanem nagyon komoly tettekről beszélt: az ő önzetlen szeretettől vezérelt tetteit állította elénk iránymutatóknak. Ahhoz, hogy ezt megértsük és megtegyük, sokat kell elmélkednünk az ő cselekedetein. A Szentírás részletes leírást ad ezekről. Olvassuk, hogy folyamatosan sok ember vette őt körül, s a rájuk való figyelés minden bizonnyal nagyon fárasztó lehetett számára. Bármilyen fáradt is volt, gyógyított, tanított, segített. Több alkalommal elvonult imádkozni, talán ennyi volt az ő „szabad ideje”, az összes többit barátainak adta. A legelesettebbet is észrevette, és nem ment el mellette segítségnyújtás nélkül. A rossz cselekedeteket gyakorlókat nem ítélte el. Ő csak a bűnt, a rosszat ítélte el, az embert soha. A rossz útra tért embert is feltétel nélkül szerette. Tudta, hogy csak szeretettel lehet jó irányba téríteni őt. Azt is tudta, hogy sokan tudatlanságuk miatt tévelyegnek. Téves képük van a jó Istenről, s ezért saját gondolataik börtönében élnek. Fáradhatatlanul tanította a helyes szemléletet, s mindezt azzal is igazolta, hogy elvállalta a kegyetlen fizikai fájdalmakat, majd a halált. Fel sem merült benne az, hogy visszaüssön. A visszaütő ember szeretete már nem teljes. A jó Isten nem büntet, nem ítél el, nem üt vissza: ő csak szeret. Jézus ezt mutatta meg egészen közelről a világnak. Éppen azért tette, hogy utat mutasson nekünk felé. Nem kérne ilyet tőlünk, ha úgy gondolná, hogy nem vagyunk képesek rá. Ugyanoda szeretne emelni minket, ahol ő van: Isten boldogságába. Ehhez mindent a kezünkbe adott. Ezért mondta, hogy csak általa (vagyis az általa megélt szeretetet gyakorolva) lehet az Atyához jutni. Jézus nem kevesebb, mint az út, az igazság és az élet. Feltámadása után sokszor ismételte: „Ne féljetek!” Ő ma is vezet, ne féljünk, hagyjuk, hogy tegye.

Neves ember gondolata

Taizéi Roger testvér: Föltámadt Krisztus, amint tanítványaid közül néhányan, úgy mi is alig vesszük észre jelenlétedet. De a Szentlélek által bennünk laksz, és mindannyiunkhoz így szólsz: „Kövess engem, én megnyitottam számodra az élet útját!”

Ének

Örvendjetek angyalok

(DU 101, SZVU 85)

Örvendjetek angyalok!

Jézusunk feltámadott.

És a lelkünk meglelé

Ösvényét a menny felé.

Alleluja, Alleluja!

999

Római katolikus vallás