Acest manual este proprietatea Ministerului Educației Naționale

Manualul şcolar a fost aprobat prin ordinul ministrului educației naționale

nr. 4452 / 27.07.2017, în urma evaluării, și este realizat în conformitate
cu programa şcolară aprobată prin OM Nr. 3393 / 28.02.2017.

 

 

116.111 – numărul de telefon de asistență pentru copii