Manual de utilizare

 

 

Echipament minim necesar:

Nume

Detalii

Sistem de operare

Windows Vista+, Android 4.03+, Linux (Ubuntu 14.04, Linux Mint 16, Debian GNU/Linux 7.0, OpenSUSE 13.1), OS X 10.9+, iOS 7.1.X+

Browser

Google Chrome 31+ (Windows Vista+, Android 4.03+, Linux, OS X 10.9+, iOS 7.1.X+)

Mozilla Firefox 25+ (Windows Vista+, Android 4.03+, Linux,  OS X 10.9+)

Internet Explorer 10+ (Windows 7+)

Safari 7+ (OS X 10.9+, iOS 7.1.X+)

Hardware

PC/ tabletă/smartphone cu procesor având cerințe minime de 800 MHz, 512 MB RAM, 1 GB spaţiu disponibil de stocare

Rezoluţie

Minimum 1024x768 pixeli

 

 1. Rularea aplicației

a. Pe un calculator:

 1. Pe tabletă / telefon inteligent – prin simpla accesare a adresei de web indicată (scrisă în bara de adrese a browser-ului dumneavoastră)

 

 1. Multimedia

Elementele multimedia integrate în cadrul manualelor digitale sunt optimizate pentru utilizare web, având dimeniuni reduse şi, implicit, un timp scăzut de încărcare.

Elementele de tip video au următoarele specificaţii:

Elementele de tip audio au următoarele specificaţii:

Elementele de tip imagini respectă următoarele specificaţii:

 

 1. Pornirea

Prima fereastră solicită introducerea unui nume de utilizator. Acesta este folosit pentru înregistrarea rezultatelor fiecărui utilizator în parte și pentru păstrarea istoricului său.

La început, trebuie introdus numele, la următoarele porniri ale programului se poate doar alege (selecta) un nume de utilizator deja existent.

 

După introducere sau alegere utilizator, se apasă butonul „Intră”.

 1. Interfața

Manualul digital integrează o interfaţă grafică ce respectă ultimele cerinţe de ergonomie şi care integrează ultimele convenţii şi metafore în dezvoltarea aplicaţiilor multimedia interactive.

  1. Meniu general

Interfața aplicației pune la dispoziția utilizatorilor două bare de meniu vertical, situate la stânga și respectiv la dreapta ecranului.

Acestea pun la dispoziţia utilizatorului mai multe acţiuni:

 

    1. Micşorarea /mărirea imaginii afişată pe ecran

     

 

Pentru a mări sau micșora imaginea de pe ecran, în scopul observării detaliilor la unele exerciții sau pentru o mai ușoară parcurgere a textelor, se apasă pe cele două butoane puse la dispoziţie de meniul general.

 

    1. Salt la începutul manualului

Apăsarea pe acest buton poziţionează utilizatorul la începutul manualului,

oriunde s-ar afla acesta la acel moment.

 

    1. Salt la sfârşitul manualului

Apăsarea pe acest buton poziționează utilizatorul la sfârşitul manualului, oriunde s-ar afla acesta la acel moment.

 

4. Parcurgere pagină cu pagină

Se poate da pagina înainte sau înapoi folosind butoanele Pagină înainte ( ) şi Pagină înapoi ().

 

Pentru o parcurge uşoară şi plăcută a manualului există implementată și o altă posibilitate de parcurgere Înainte/Înapoi: apăsarea pe colţurile din dreapta ale cărţii te mută o pagină înainte, apăsarea pe colţurile din stânga te mută o pagină înapoi.

 

    1. Salt la o pagină anume

    

Această acţiune se poate realiza prin introducerea numărului de pagină dorit în căsuța goală din meniul general, aflată sub textul „PAG”. După introducerea numărului, se apasă tasta „ENTER” de la tastatură sau butonul de confirmare introducere de pe tastatura virtuală a tabletei sau telefonului inteligent. În exemplul prezentat s-a introdus numărul 25, pentru salt direct la pagina 25 a manualului.

 

    1. Accesare Cuprins manual

Manualul are la început un Cuprins, din care se pot accesa direct, la simpla selectare, capitolele dorite. Apăsând acest buton vă poziţionează direct la pagina de cuprins a programului.

 

    1. Accesare fereastră de afişare a rezultatelor

Apăsarea acestui buton va afișa rezultatele exercițiilor parcurse și rezultatele evaluării pentru fiecare utilizator în parte.

 

Pentru fiecare înregistrare în parte (înregistrare din tabelul cu rezultate) sunt memorate:

- Nume: Numele utilizatorului

- Data: Data la care a fost parcurs exercițiul

- Pagina: Pagina la care este exercițiul

- Exerciţiu: Numărul exercițiului

- Total răspunsuri: Total răspunsuri posibile

- Răspunsuri corecte: Numărul de răspunsuri corecte

 

    1. Accesare ajutor general manual

Afișează un text de ajutor pentru pornirea și utilizarea programului. Acest text este în același timp și un ghid de utilizare (ghid al profesorului).

 

    1. Informații utilizator

Afișează o fereastră în care apar căteva informații generale despre utilizator: nume, câte activități a parcurs în total, câte răspunsuri corecte a avut din total răspunsuri per manual.

 

 

    1. Mărire pe tot ecranul

Afișează întreaga fereastră a manualului pe tot ecranul, eliminând barele browser-ului.

Revenirea la afișarea inclusă în browser se face apăsând tasta Esc.

 

 

    1. Schimbarea modului de afișare  

   sau  

 

Există două moduri de afișare, un mod de afișare tip carte și un mod de afișare tip digital . Trecerea dintr-un mod în altul se realizează la apăsarea succesivă a butonului.

 

Modalitatea de afișare afișează manualul digital într-un format asemănător unei cărți, pentru a permite utilizatorului o vedere de ansamblu asupra cărții:

 

Utilizatorul are la dispoziție butoanele de mărire/micșorare pentru a vedea mărit/micșorat conținutul.

 

Modalitatea de afișare obligă manualul să fie afișat pe o pagină, indiferent de tipul de afișare Landscape sau Portrait acest tip de afișare fiind propriu mediilor digitale (font mărit, nu există bară orizontală de scroll ci doar bară verticală de scroll. Pagina poate fi parcursă prin scroll vertical. Elementele paginii se rearanjează în funcție de dimensiunea ecranului astfel încât dimensiunea fontului să rămână întotdeauna corespunzătoare dimensiunii solicitate echivalentă cu dimensiunea fontului Arial de 14 pt.

 

    1. Afișare listă activități

 

Apăsarea acestui buton afișează lista cu toate activitățile disponibile pe paginile care sunt afișate la un moment dat (fie două pagini, fie o pagină).

 

    1. Includerea unei notițe în manual

 

În momentul în care elevul dorește să includă în manual o notiță, el are această posibilitate apăsând pe butonul .

Odată apăsat acest buton, modul de introducere de notițe este activ și meniul se expandează astfel:

 

Când meniul este expandat, la un clic în locul dorit pe pagină se plasează acolo o pioneză . Clic pe aceasta pioneză va deschide o fereastră în care se poate scrie notița:

 

 

 

Salvarea notiței se face apăsând pe butonul . Renunțarea la notiță (ștergerea sa de pe pagină) se face apăsând butonul .

 

Dacă se dorește ștergerea tuturor notițelor din manual se apasă butonul . Fiind o operație distructivă pentru întreg manualul, se afișează o fereastră de confirmare înainte de realizarea efectivă a operației de ștergere la care trebuie răspuns cu Da sau cu Nu.

 

Această funcționalitate nu este disponibilă pe anumite echipamente, în anumite combinații de sistem de operare/browser.

 

    1. Introducerea de marcaje colorate în manual

 

În momentul în care elevul dorește să includă în manual un marcaj colorat, el are această posibilitate apăsând pe butonul .

Odată apăsat acest buton, modul de introducere de notițe este activ și meniul se expandează astfel:

 

Când meniul este expandat, se alege dimensiunea liniei (clic pe unul dintre butoanele care au o linie desenată pe ele) și culoarea cu care se dorește marcarea (clic pe butoanele care au desenate pe ele culori care scriu), apoi se poate marca pe pagina manualului ținând butonul din stânga al mouse-ului apăsat.

 

Ștergerea unui marcaj realizat se face apăsând pe butonul . Dacă se dorește ștergerea tuturor marcajelor din întreg manualul se apasă butonul

. Fiind o operație distructivă pentru întreg manualul, se afișează o fereastră de confirmare înainte de realizarea efectivă a operației de ștergere la care trebuie răspuns cu Da sau cu Nu.

 

 

Această funcționalitate nu este disponibilă pe anumite echipamente, în anumite combinații de sistem de operare/browser.

 

  1. Accesare AMII

Manualul conține trei tipuri de AMII.

 

Cele trei tipuri de AMII sunt marcate diferit în versiunea digital a manualului astfel:

 

 1. Modalitatea de accesare 1

Aceste butoane sunt poziționate astfel:

 

Pentru afișarea manualului în două pagini - pe una dintre laturile fiecărei pagini în parte astfel: pe pagina pară pe latura din stânga, pe pagină impară pe latura din dreapta, unul sub altul.

 

 

Pentru afișarea manualului într-o pagină – imediat sub pagina de manual.

 

 1. Modalitate de accesare 2

 

Pe de altă parte, este pusă la dispoziția utilizatorilor și o altă modalitate de accesare a AMII–urilor puse la dispoziție de manualul digital.

Lista de AMII completă pentru paginile vizibile la un moment dat (două sau una) este afișată la apăsarea butonului Activități () de pe bara de meniu din dreapta.

 

 

Închiderea meniului se face prin apăsarea a doua oară pe butonul de Activități.

 

  1.  Butoane în AMII
   1. Butoane fereastră AMII interactiv

Activităţile tip AMII interactiv se pornesc de la butoane marcate cu:

 

 

Un exemplu de fereastră pentru un AMII interactiv este următorul:

 

 

Fereastra poate conţine unele din următoarele butoane (sau toate, după caz):

 

- Buton de ieșire din fereastra curentă (întoarcere).

 

- Buton de ajutor pentru exercițiul curent. Îl apasă elevul în momentul în care consideră ca a terminat de efectuat un exercițiu.

 

 

- Buton de reluare a rezolvării unui exerciţiu.

 

 

- Buton de pornire a verificării unui exercițiu.

 

- Buton de închidere a ferestrei curente. Similar cu butonul de ieșire din fereastra curentă.

 

 

 

- Marcaj pentru item rezolvat corect în cadrul unui exercițiu interactiv:

 

- Marcaj pentru item rezolvat greșit în cadrul unui exercițiu interactiv:

 

    1. Butoane fereastră AMII static

Activităţile tip AMII static se pornesc de la butoane marcate cu:  

 

Un exemplu de AMII static este următorul:

 

 

Fereastra poate fi închisă de la butonul de ieșire.

 

 1. Butoane fereastră AMII animat

 

Butonul pentru pornirea secvențelor video, AMII animat.

Apăsarea acestui buton va porni versiunea animată a unor dialoguri sau

cântecele.

 

Un exemplu de AMII animat este următorul:

 

 

 

 

 

 

 1. Utilizarea manualului digital

Ce poate face copilul:

Toate activitățile trebuie să fie finalizate în primul rând în manualul tipărit al

elevului. Software-ul poate fi utilizat de elevi pentru a verifica răspunsurile lor.

Rezultatele rezolvării activităţilor interactive se înregistrează pentru utilizatorul care a intrat în manual, corelat cu dispozitivul pe care se parcurge activitatea și browser-ul de internet utilizat. Pentru fiecare înregistrare în parte (înregistrare din tabelul cu rezultate) sunt memorate:

 

- Nume: Numele utilizatorului

- Data: Data la care a fost parcurs exercițiul

- Pagina: Pagina la care este exercițiul

- Exerciţiu: Numărul exercițiului

- Total răspunsuri: Total răspunsuri posibile

- Răspunsuri corecte: Numărul de răspunsuri corecte

 

 

Există posibilitatea de a căuta în tabel o informaţie introducând datele de căutat în câmpul „Caută”.

De asemenea, există posibilitatea de a sorta crescător sau descrescător datele după fiecare coloană a tabelului apăsând pe săgetuţa de lângă numele coloanei.

 1. Un ghid prietenos al cadrului didactic, pentru utilizarea manualului digital în timpul orelor de curs

 

CAPITOLE

Programul conține aceleași capitole ca și cartea tipărită. Fiecare capitol este împărțit în mai multe lecții.

În rândurile de mai jos vă prezentăm câteva sugestii cu privire la modul de abordare a fiecărui tip de secțiune / activitate întâlnite în fiecare unitate de curs din acest manual.

Prezentare noțiuni

Sugerăm ca noile noțiuni să fie prezentate prin intermediul software-ului. Profesorul le prezintă elevilor noțiunile noi, în același timp cu afișarea pe ecran a imaginilor sau a secvențelor video.

Această caracteristică a software-ului este ideală nu numai pentru prezentarea de notiuni noi, dar, de asemenea, pentru verificarea / revizuirea cunoștințelor, pentru consolidare și pentru recapitulare generală.

Secvențe video

Profesorul discută cu elevii animația de pe ecran și îi încurajează să se alăture în acțiunile de acolo. În același timp, acest tip de activitate poate fi folosit pentru învățarea prin descoperire de către fiecare copil în parte.

Verificare / testare

Sugerăm că toate tipurile de activități interactive ar trebui să fie exploatate cu utilizarea software-ului, după cum urmează:

 
* În primul rând, profesorul explică activitatea
* Apoi, elevii trebuie să rezolve exercițiile interactive, cu scopul de a li se evalua cunoștințele.

* În cele din urmă, această activitate poate fi desfășurată în fața clasei, imaginile fiind proiectate pe un ecran sau vizualizate pe un monitor mai mare, iar răspunsurile să fie alese după consultarea întregii clase.