Ordonează următoarele cuvinte pentru a obţine enunţul corect:

şi din tot cugetul tău,
Domnul Dumnezeul Tău
iar pe aproapele tău
ca pe tine însuţi.
Să iubeşti pe
din toată inima ta
Întoarce-te la manual.