Citeşte enunţurile de mai jos şi precizează dacă sunt adevărate (A) sau false (F).

A iubi pe Dumnezeu înseamnă a-ţi iubi aproapele.
Mântuitorul ne învaţă că cea mai mare porunca este hărnicia.
Pilda samarineanului milostiv a fost rostită de Sfântul Apostol Petru.
Aproapele nostru este orice om, indiferent de naţionalitate, religie, rasă.
Întoarce-te la manual