Page 8 - Mate II_Balan
P. 8

18 l Acoperă un aparat de radio, pe rând, cu o foaie, o pernă,

    o carte. Cum se aud sunetele în fiecare caz?

    l Scrie denumirea obiectelor cu care ai acoperit radioul în

    ordinea crescătoare a intensităţii sunetului auzit.
     19 Într-o livadă sunt 42 de meri şi 32 de peri. Câţi pomi sunt în livadă?
     20 Află:

    a) numerele cu 45 mai mici decât: 71, 56, 82, 93;

    b) numerele cu 37 mai mari decât: 26, 49, 33, 19;

    c) suma dintre diferenţa numerelor 64 şi 37 şi răsturnatul lui 95.
     21 Într-o cutie sunt 24 de baloane roşii şi cu 6 mai puţine baloane galbene.

       Câte baloane sunt în cutie?
     22 Transcrie pe caiet tabelele, apoi completează:

           a)              b)
               +   24           –   33               57               62


               38               80               29               79
     23 l Dan a completat un tabel cu numărul exerciţiilor rezolvate de el într-o săptă-

    mână. Priveşte tabelul şi răspunde la întrebări:           L      M      M       J      V      S      D

          27      23     15      15     34      27     23


    a) Câte exerciţii a rezolvat luni şi marţi?

    b) Cu câte exerciţii a rezolvat mai mult vineri decât sâmbătă?

    l Găseşte şi tu alte întrebări. Scrie rezolvările în caiet.                             7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13