Page 7 - Mate II_Balan
P. 7

13 Desenează pe caiet florile de mai jos; colorează cu roşu pe cele care au numere

           pare şi cu albastru pe cele care au numere impare.


             17       22       97       66        82       65           14 a) Descompune pe caiet numerele, după modelul dat:

                  87
                         90,  76,  21,  54,  39.
                  80    7
              b) Compune pe caiet numerele, după modelul dat:

                    30    2   70 şi 4; 90 şi 6; 50 şi 0; 40 şi 1; 30 şi 3.                      32

           15 Scrie pe caiet denumirea fiecărei surse de energie naturală ilustrate şi formele de

           energie pe care le produce:

           16 Calculează pe caiet:

           a) 52 +    60 +      b) 90 –    76 –      c) 55 +    81 –
             18     28         15    39         27    76

           17 Transcrie pe caiet, rezolvă şi uneşte cu rezultatul corect:

                  25 + 63 =        81      72 – 52 =

                  96 – 57 =        37      39 + 49 =

                  62 + 19 =        39      88 – 49 =

                  80 – 43 =        88      99 – 62 =

                  48 – 28 =        84      53 + 31 =

                  67 + 17 =        20      27 + 54 =

                                 6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12