Page 10 - Mate II_Balan
P. 10

EVALUARE

     1 Completează corect şirurile cu încă trei numere:               l   ll  lll
                                             S   B  FB
    a) 20, 30, 40, ...  b) 71, 61, 51, ...  c) 25, 30, 35, ...     2 Din şirul: 72, 53, 91, 3, 44, 18, 65, 56, 79, 80, 99, 100 ordonează     l   ll  lll
                                             S   B  FB
    numerele:

    a) pare, crescător; b) impare, descrescător; c) cuprinse între 65 şi 99.     3 Compară numerele de mai jos folosind unul dintre semnele <, >, =:      l   ll  lll
                                             S   B  FB
    a) 45 şi 54;     b) 93 şi 39;         c) 68 şi 68.


     4 Descompune numerele următoare ca sumă de zeci şi unități: 72,        l   ll  lll
                                             S   B   Fb
    58, 46.


     5 Transcrie tabelele pe caiet şi completează:                 ll  llll  lll
                                                   lll
                                             S   B  FB
          a    37   29   43        b   56   72   81

         a + 37                b – 28     6 Bunica a cumpărat, pentru dulceaţă, 17 kg de gutui şi cu 14 kg mai      S   o operaţie
    multe prune.                                   B  două operaţii
                                            Fb rezolvare cu plan
     Câte kilograme de fructe a cumpărat bunica?     7 Realizează un desen în care să foloseşti:                  l   ll  lll
    a) tot atâtea cercuri câte surse de energie cunoşti;               S   B  FB

    b) mai multe dreptunghiuri decât planetele Sistemului nostru solar;

    c) mai puţine triunghiuri decât formele de energie cunoscute.


        AI TERMINAT? JOACĂ-TE!


                                   + 49
               8    +33      – 17               – 28
                                                 + 45

                   + 5        – 68      + 44      – 63                             9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15